Sziasztok!

Ma ismét egy alap nyelvtani kiejtéstant hozok nektek, ezúttal a spanyol nyelvből. Megismerhetitek röviden a magánhangzók és mássalhangzók kiejtési gyakorlatát, illetve azt, honnan is ered valójában a nyelv. Mivel egy kicsit hosszú lesz a téma, több részre fogom bontani, melyek közül most az első részben a mássalhangzók kiejtésével ismerkedhettek meg. Lássuk a nyelvet néhány mondat erejéig!:

 

A spanyol nyelv a latin eredetű nyelvek családjába, azokon belül is az újlatin nyelvek közé tartozik. Európában több nyelvcsaládja is ismert, ilyen például a kasztíliai. A világ egyik legnagyobb népcsoport által beszélt nyelve, az Európai Unió egyik hivatalos nyelveként is ismert.

 

Kiejtéstan – mássalhangzók

 

 

B, V – a két hang tulajdonképpen ugyanaz a hang, viszont van néhány szabály kiejtéstanjukat illetően

a) szó elején, beszédben tartott szünet, pontosvessző után, illetve, ha a szó mondatot kezd, magyar “b”-hang:

libertad = szabadság

b) két ajak által formált “v”:

bíblioteca ((b)i(b)liotéka) = könyvtár

c) a “b”-hang “p”-vé módosul, ha előtte pl. t áll:

obtener (optener) = elér

 

 

C – általában k-nak ejtendő

1.) a, o, u:

corazon (koraszón) = szív, caso (kászó) = ház, cubrir (kubrir) = lefed, letakar

2.) mássalhangzó előtt:

claro (klaró) = világos

sejpített sz-hang e, i magánhangzók előtt:
ciudad (szjúdá(d)) = város, cine (szine) = mozi, film

 

 

CH – általában magyar “cs”-hang, de az idegen eredetű szavakban k-nak ejtendő

ch = cs – chantaje (csantáhe)= megzsarol

ch = k Munich (Munik) = München

 

 

CC – kizárólag e és i előtt fordul elő, ejtése: ksz

lección (leksz(i)jon) = lecke, feladat

 

D – szünet után, szó elején, illetve l és n után – magyar d:

destilando (desztila:ndo) = párlat; aldaba = ajtókopogtató

minden egyéb esetben lágyan ejtett d:

código (ko(d)i(g)ó) = törvénykönyv

szavak végén majdnem mindig néma hang:

Madrid (mádri(d)) = Madrid

 

G – magyar g-hang a, o, u előtt

ga: cagarria (kagária) = kucsmagomba

go: degolladura (degojjadúra) = repedés

gu: guerra (gerra) =háború

mássalhangzó előtt:

agradecer (agrade(sz)er) = megköszön

minden egyéb esetben lágyan ejtett g, ami azt jelenti, hogy a nyelvünket kiejtéskor nem nyomjuk a szájpadlásunkhoz, hanem rést hagyunk közöttük

gato ((g)ató) = (kan) macska

 

 

H – mindig néma hang

Hola! (ola) = Szia!, Szervusz!

 

 

J – erősen ejtett “h”-hang, főleg g,i és e előtt:

Julio (hulió) = Július; jilgguero (hilgero) = tengelic; jengibre (hengibre) = gyömbér

erősen ejtett h még:

Jueves (huevesz) = csütörtök; jardinero -a (hardinéro, -a) = kertész

néma hang a reloj (reló) = óra szóban, viszont a többes számnál kiejtendő relojes (relóhesz) = órák

néma hang még:

junto (unto) = mellé; jurista (uriszta) = jogász

 

K – csak idegen eredetű szavakban fordul elő, de ejtése magyar k

kilómetro (kilometro) = kilóméter

 

L – magyar l-hang

 alisar (aliszár) = lesimít

 

LL – magyar lj-hang

llave ( ljáve) = kulcs; lluvia (ljúvia) = eső

 

M – szó végén n-hang

harem (áren) = hárem

minden egyéb esetben magyar m-hang

madre (mádre) = anya; Miércoles (mierkolesz) = Szerda; Primavera (primavéra) = Tavasz

 

N – magyar m-hang, ha b, m, f, p, v előtt áll

nf = infierno (imfjernó) = pokol

nm = inmutar (immutár) = megváltoztat

minden más esetben magyar n-hang:

Invierno (invjernó) = tél; Viernes (vjernesz) = Péntek

 

Ñ – a magyar “ny” spanyol megfelelője

mañana (manyána) = reggel, señora (szenyóra) = asszony

 

Q – magyar q-hang, amely rendszerint e és i előtt fordul  elő

queso (keszó) = sajt, Quién? (q(i)jen) = ki?, kicsoda?

 

R, RR – ha az r-hang szó elején, illetve, ha l, n, s előtt áll, akkor magyar r

rl: orla = szegély

rn: ornítologia (ornitológia) = madártan

rs: marsupial (marszup(i)jál) = erszényes

rr-hang erősen pörgetett r, a magyar dupla r megfelelője

perro (perró) = kutya,  férrico (ferrikó) = vas

 

S – a amgyar s és sz-hangok közé eső hang

sí (szi) = igen, sembrar (szembrár) = vet

zöngés hangok előtt z-hez hasonló hang

sb: esbatimento (ezbatimentó) = vetett árnyék

sd: desde (dezde) = -tól, -től

sg: esgrima (ezgrima) = vívás

sl: Isla (izla) = sziget

sm: mismo (mizmó) = ugyanaz

sn: asno (aznó) = szamár

 

 

W – csak idegen szavakban fordul elő, viszont ajak v-nek ejtendő

wolfram ((v)olfram) = wolfrám

 

 

X – ha két magánhangzó között áll, ksz-hang:

próximó (prokszimó) = következő, közeli

mássalhangzók előtt magyar sz:

texto (tesztó) = szöveg

 

Z – a, o, u, valamint mássalhangzók előtt sejpített sz:

a: zapato ((sz)apato) = cipő

o: zorra ((sz)orra) = róka

u: zumo ((sz)umo) = lé

zöngés hangok előtt sejpített z

lanzar (lan(sz)ár) = eldob

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Back to top