• Rengeteg új dal a csatornán
 • Csatorna-átalakulás és dalcsokor
 • Szemhéjpúder paletta-szemle – Elképesztő Rival-dobás a piacon
 • Filmszemle 2021 – Olaf karácsonyi kalandja
 • Megkésett HAUL – Gagyi termékek a jók között

 • Az oldalon szereplő összes cikk, tanulmány a szerkesztő saját gyűjtésén alapszik, így engedély nélküli felhasználása oldaladon bármilyen formában tilos! Ha megtetszik bármely tartalom, előzetes chates kérés útján elvihető, de arrakérlek, írd ki a forrást! Köszönettel: Nyx Angel
  2020. március. 24.
  Nyx Angel
  Angol nyelvi segítség


  Sziasztok!

  Már pár napja kiszerettem volna írni ezt a posztot, viszont a blogra és Kösem Fans Hungary oldalra szerkesztett designom véglegesítése és egyéb más ok miatt mostanáig tolódott a leckék megosztásának linkelése. Igazából úgy döntöttem, átalakítom az “Egyéb cikkek”-résznél a Nyelvtanulási részleget, mivel egy-egy idegen nyelv kapcsán, melyeket hellyel-közzel jól tudok, van pár magosztandó témakör azon felül, amit már leírtam kiejtéstanilag róluk. Ez alól az angol nyelv sem kivétel, ugyanis kifejezetten élvezem a régebben tanult témák felelevenítését, melyekkel kezdő társaimnak kívánnék segítséget nyújtani, vagy szimplán a középhaladóknak támaszt adni pl. érettségire készülve. Ennek okán jó néhány pontot megtöltöttem nyelvi anyaggal, ezek egy kisebb része a Facebook Csoportba is kikerült. A linkeket az alábbiakban találjátok.:

   

   

  A fenti modulokban találkozhattok rendhagyó igékkel és főnevekkel egyaránt, illetve megtudhatjátok, mitől rendhagyók az adott szófaji kategóriába tartozó szavak. A kezdőknek kellemes tanulást, a közép haladóknak pedig felelevenítést kívánok a modulpontok átböngészéséhez!

  Hozzászólások: 0

  2019. szeptember. 02.
  Nyx Angel
  Nyelvtanulás 3. rész – Spanyol nyelv alapjai, magánhangzók, kettőshangzók


  Sziasztok!

  Ebben a cikkben bővíteni szeretném spanyol alaptudásotokat néhány magánhangzóval és kettőshangzóval, melyek megemlítése igencsak fontos a nyelv elsajátításához. Azt itt is leszögezném, mint a latinnál, hogy egyáltalán nem vagyok nyelvtanár vagy egyszerű nyelvész, csupán önszorgalmam tanulási eredménye ez és az előző kettő cikk – ahogy az első felvonásnál a latin is. Persze, ahogy a legeső nyelvnél, itt is jogotokban áll kijavítani, ha valamit nem találtok megfelelőnek a példaszavak esetén.

   

  MAGÁNHANGZÓK

  A – legtöbbször nyílt, palócos “á”-hang

  calentar (cálentar) = melegít, felmelegít

   

  E – a magyar e-hangnak felel meg, habár ejtése egyes spanyol régiókban eltérhet. a, e, o hangok mellett egészen rövid “é”, mely köznyelvi nyelvjárásban j-vé módosulhat

  creo ([el verbo = creer {indicativo presente E/1}] créo) = hisz vkinek/vkiben/vmiben

  traer (tra(j)er) = vonz

   

  I – magyar rövid i.

   pritérito imperfecto (priteritó imperfektó) = közelmúlt [megjegyzés: a spanyolban egy aktuális igeidőnek több igemódja is van. Közelmúltja a jelen időnek és kötőmódnak lehet.]

   

  O – sok esetben megfelelője a magyar “o”-hangnak, habár ejtendő “ó”-nak is.

  Octubre (Oktubre) = Október; llevo ([el indicativo presente E/1 = llevar] ljeßó) = hord, visel

   

  U – magyar u-hang.

  fueron ([indicativo pritérito perfecto simlple = ser] fue:ron) = lenni, létezni

  muy = nagyon

   

  DIFTONGUSOK

   

  1. Kettős magánhangzók

  Kettős magánhangzókról akkor beszélünk, ha:

  • a magánhangzók egyike sem u vagy i, viszont az egyik hangsúlyos u/i: remedio (remedió) orvosság

  • ha a magánhangzók egyike hangsúlytalan u/i: región (région) = vidék

  • i és u-hangok kettős hangzót alkotnak: cuidado (kwidádó) = óvatosság

    

   

  2. Kettős mássalhangzók

  Nem minden esetben lehet beszélni kettős mássalhangzóról, ugyanis a ll (lj) és rr (doble ere) nem kettőshangzó, elválasztáskor együtt maradnak. Ebben az esetben a c és n duplikálása fordul elő, az összes többi mássalhangzó egyszerű alakban található meg a spanyol nyelvben.

  cc: acceder (akszeder) = hozzájárul vmihez

  nn: innovar (inovár) = újít

   

   

  3. Néma mássalhangzók

  Fontos kiejtéskor néhány szabályt figyelembe venni, ugyanis, ha ezeket betartjuk, megkönnyíthetjük nyelvtanulásunkat.

  • a h-hang mindig néma: hablar (ablar) = beszél; hacer (aszer) = csinál valamit
  • s+mássalhangzó előtt a b-t sosem ejtjük: obsceno (oszcénó) = trágár, obszcén; abstraer (asztraer) = elvonatkoztat valamitől
  • a “qu” az e és i előtt ugyanazt a hangot jelöli, mint a c az a,o, u-hangok előtt:

  c+u: Cuando (k(w)ándo) = Hol?

  c+o: Como? (Komo)= Hogyan?

  c+a: caer (kaer) = esik

  qui: Quién? (k(w)ien) = Ki?

  que: quemadura (kemadúra) = égés

  • az n-hangot a trans- igetőben sokan nem ejtik, ugyanez vontakozik a con, in igekötőkben az s+c és s+t-s szavakra

  s+t: construir (kosztruir) = alkot, gyárt

  s+c: inscribir (i(n)szkribir) = beír

  tran-: transcurrir (traszkurír) = elmúlik, eltelik

  • a p-t sok esetben nem írják, illetve nem is ejtik

  septiembre (setjembre) = szeptember

  Hozzászólások: 0

  2019. szeptember. 02.
  Nyx Angel
  Nyelvtanulás 2. rész – Spanyol nyelv alapjai, mássalhangzók kiejtéstana


  Sziasztok!

  Ma ismét egy alap nyelvtani kiejtéstant hozok nektek, ezúttal a spanyol nyelvből. Megismerhetitek röviden a magánhangzók és mássalhangzók kiejtési gyakorlatát, illetve azt, honnan is ered valójában a nyelv. Mivel egy kicsit hosszú lesz a téma, több részre fogom bontani, melyek közül most az első részben a mássalhangzók kiejtésével ismerkedhettek meg. Lássuk a nyelvet néhány mondat erejéig!:

   

  A spanyol nyelv a latin eredetű nyelvek családjába, azokon belül is az újlatin nyelvek közé tartozik. Európában több nyelvcsaládja is ismert, ilyen például a kasztíliai. A világ egyik legnagyobb népcsoport által beszélt nyelve, az Európai Unió egyik hivatalos nyelveként is ismert.

   

  Kiejtéstan – mássalhangzók

   

   

  B, V – a két hang tulajdonképpen ugyanaz a hang, viszont van néhány szabály kiejtéstanjukat illetően

  a) szó elején, beszédben tartott szünet, pontosvessző után, illetve, ha a szó mondatot kezd, magyar “b”-hang:

  libertad = szabadság

  b) két ajak által formált “v”:

  bíblioteca ((b)i(b)liotéka) = könyvtár

  c) a “b”-hang “p”-vé módosul, ha előtte pl. t áll:

  obtener (optener) = elér

   

   

  C – általában k-nak ejtendő

  1.) a, o, u:

  corazon (koraszón) = szív, caso (kászó) = ház, cubrir (kubrir) = lefed, letakar

  2.) mássalhangzó előtt:

  claro (klaró) = világos

  sejpített sz-hang e, i magánhangzók előtt:
  ciudad (szjúdá(d)) = város, cine (szine) = mozi, film

   

   

  CH – általában magyar “cs”-hang, de az idegen eredetű szavakban k-nak ejtendő

  ch = cs – chantaje (csantáhe)= megzsarol

  ch = k Munich (Munik) = München

   

   

  CC – kizárólag e és i előtt fordul elő, ejtése: ksz

  lección (leksz(i)jon) = lecke, feladat

   

  D – szünet után, szó elején, illetve l és n után – magyar d:

  destilando (desztila:ndo) = párlat; aldaba = ajtókopogtató

  minden egyéb esetben lágyan ejtett d:

  código (ko(d)i(g)ó) = törvénykönyv

  szavak végén majdnem mindig néma hang:

  Madrid (mádri(d)) = Madrid

   

  G – magyar g-hang a, o, u előtt

  ga: cagarria (kagária) = kucsmagomba

  go: degolladura (degojjadúra) = repedés

  gu: guerra (gerra) =háború

  mássalhangzó előtt:

  agradecer (agrade(sz)er) = megköszön

  minden egyéb esetben lágyan ejtett g, ami azt jelenti, hogy a nyelvünket kiejtéskor nem nyomjuk a szájpadlásunkhoz, hanem rést hagyunk közöttük

  gato ((g)ató) = (kan) macska

  Tovább olvasom

  Hozzászólások: 0

  2019. szeptember. 01.
  Nyx Angel
  Nyelvtanulás 1. rész – Latin


  Sziasztok!

  Természetesen nem szeretnék a latin nyelvbe belemenni nyelvészeti szempontból, mivel nem vagyok nyelvész, csupán egy olyan ember, akit érdekelnek a nyelv alapjai, ezért igyekszem összeszűkíteni az eddig megszerzett információimat ezzel a nyelvvel kapcsolatban. A cikkben röviden szó lesz a betűkiejtésről, szavak fonetikájáról, és arról, hogy mely tudományágak legfőbb nyelve.

   

  A latin nyelv egy holtnyelv, melyet az ókori rómaiak használtak, amiből az következik, hogy a Római Birodalom hivatalos nyelve volt a görög mellett. Ebből fejlődtek ki az újlatin nyelvcsalád tagjai, mint a francia, olasz, spanyol, portugál, román, azonban a világ népességének mintegy 15%-a használja őket. A latin elsősorban a jog, vallás és egyéb tudományágak (pl. orvostudomány, biológia) fő nyelve.

   

   

  A latin az ókor óta változásokon esett át, így, ha nyelvvizsgára adná valaki a fejét eme nyelvből, leginkább a humanista és egyszerűsített, magyarított  kiejtést fogadják el. A latin fonetikus, azaz hangról hangra ejtünk minden szót. Eleinte csak 19 betűt tartalmazott, melyek:

   

  A B C E F G H I L M N O P Q R S T W X

   

  Ez a betűsor görög ráhatásra 22-re nőtt, ugyanis a K (kappa), Z (zeta) és Y (üpsylon) betűkkel bővült. A legtöbb betű kiejtésének szigorú formai sajátsága van, melyeket én most orvosi latin példákkal igyekszem szemléltetni az alap anyagnál.

   

  Kiejtéstan – monoftongusok, diftongusok

  1. A – az a legtöbb esetben a magyar “á”-hoz hasonló nyílt hang, de ejthető “a”-nak is:

  gastrorrhagia (gasztrorrágia) = gyomorvérzés

   

  2. AE, E – mindkét magánhangzó “é”-nek ejtendő, habár az ae a magyar resistuált kiejtéstan szerint aj:

  e =é – drag[ee] (drazsé) = cukorbevonatos tabletta;

  ae = é – cholesterinaemia (koleszterinémia) = kórosan magas koleszterinszint a vérben

  azonban az e esetében az kivételt jelent, ha szó elején áll, és mássalhangzó követi, vagy mássalhangzó után áll:

  endometriosis (endometriozisz/endometriózis) = endometriális szövet található a méh üregén kívül; endometrialis carcinoma (endometrialisz karcinóma) = méhtestrák

   

  3. OE  –  az oe az ae-hoz hasonlóan kétféle kiejtéssel létezik, az egyik a humanista “ö”,”ő”, a másik a magyarított latin verzió szerinti “oj”. habár inkább ejtendő ő-nek. létezik olyan gyakorlat is, ahol o+e-verzióban két külön hangot jelöl:

  o+e: dyspnoe (diszpnoē) = nehézlégzés;

  ö : oesophagitis (özofagitisz) = nyelőcsőgyulladás

   

  4. I – ha magánhangzók között illetve szó elején áll: j

  összes többi esetben: i

  I = J: iuris (jurisz) = jog; Maius (májusz)= Május

  minden más eset: diarrhoea (diarré) = hasmenés; ielus (ielusz) = bélelzáródás

   

  5. C – e, i, ae, oe, y előtt: c

  y : cystolythiasis (cisztolitiázisz) = húgyhólyagkövesség

  oe: coeliacia (cöliákia) = lisztérzékenység

  ae: caecum (cékum) = vakbél

  i: cirrosis (cirrōzisz) = májzsugorodás

  e: cerebellum = kisagy

  minden más eset: k

  carcioma recti (karcióma rekti) = végbélrák

  Tovább olvasom

  Hozzászólások: 0