Sziasztok! Igen, tudom: tavaly, az első hullám idején már írtam egy kis szösszenetet arról, hogyan lehet a leghatékonyabban tanulni, viszont konkrétan a nyelvek esetéről még nem született leírás. Ma néhány, általam is működőképesnek talált praktikát megosztok veletek, amely a kezdő és haladó szintű nyelvtanulóknak igen hasznos lehet. Lássuk a tippeket!:

 

 

I.) INFORMÁLÓDJ!

 

Ha most kezdesz bele egy új nyelv megtanulásába, az első, és legfontosabb dolog az, hogy gyűjts információkat arról, honnan tudsz anyagot vagy esetleg tanári segítséget szerezni a minél hatékonyabb nyelvtanulás érdekében! Ha az önálló felkészülést választod, akkor próbálj meg minél több, az adott nyelven íródott anyagot felkutatni, vagy videókat keresni, és esetleg kijegyzetelni belőlük az idegen szavakat! Ezeket aztán memorizáld, és hidd el, előbb-utóbb a lexikai tudásod hatalmas fejlődésen fog keresztül menni!

 

 

II.) NE SAJNÁLD AZ IDŐT!

 

Ha nyelvet tanul az ember, szarvas hiba szerintem az, hogy beosztja az idejét tól-ig intervallumban, hogy most én ennyi meg ennyi időt tanulok pl. spanyolul, finnül, olaszul stb. Ne az időt nézd, ha van egy aktuális nyelv, ami tényleg érdekel, és el szeretnéd sajátítani! Ha minél hatékonyabb akarsz lenni célod elérése érdekében, ne táblázd be idődet, ne szabj időkorlátot magadnak, mert ezzel csak sietteted magadat, és nem tudsz megfelelő időt tölteni pl. egy olvasott szöveg megértésével kapcsolatos tanegység elsajátítására. Ha nyelvet tanulsz, ne foglalkozz mással, csak a szavak, esetleg nyelvtani sajátságok megtanulásával, memorizálásával! Ez a bele fektetett energia gyümölcsöt fog hozni később nyelvvizsgán, érettségin, és pikkpakk kezedben tarthatod a nyelvvizsga-vagy kiváló minősítésű érettségi bizonyítványodat. 🙂

 

 

 

III.) NE MAGOLJ, TANULJ!

 

Sokan a nyelvek kapcsán is beleesnek abba tévhitbe, hogy magolással könnyebben túllendülnek a megtanulandó anyagmennyiség elsajátításán, de ez nem igaz. Ha csak bemagolsz valamit, a rövid távú memóriába kerül az infó, és meglehet, hogy ez egy stresszesebb vizsganapon el is szivárog onnan. Ekkor légy következetes! Ne az adott szavak vagy nyelvtani anyagrészek bemagolására törekedj, hanem a tényleges elsajátítására! Hidd el, a tanulással nagyobb célt elérsz, mintha “beseggelsz” valamit, mert a tanulás elősegíti a hosszútávú memóriába történő elraktározódását az adott anyagnak, idegen szavaknak.

 

 

IV.) TÖLTS KI MINÉL TÖBB NYELVVIZSGA-VAGY EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELADATSORT!

 

A negyedik tippem, amely a B2-es szintű nyelvvizsga szempontjából hasznos lehet, hogy minél több emelt szintű érettségi-vagy nyelvvizsga tesztet tölts ki gyakorlásképp! Ezzel egyrészt ösztönzöd magad a minél jobb eredmény elérésére pl. érettségin, másrészt pedig bővíti lexikai tudásodat, ha esetleg azért hajtasz, hogy az emelt szinttel egyidejűleg a nyelvvizsgapapírt is megkapasd (amit 5-ös eredmény elérése után – azaz 60%-os emelt idegen nyelvi érettségi komplex teljesítésével – automatice megkaphatsz – szerk.) Az idegen szavak, kifejezések kijegyzetelése természetesen elengedhetetlen, hiszen fontos ezeket megtanulni.

 

Read more…

Sziasztok!

Már pár napja kiszerettem volna írni ezt a posztot, viszont a blogra és Kösem Fans Hungary oldalra szerkesztett designom véglegesítése és egyéb más ok miatt mostanáig tolódott a leckék megosztásának linkelése. Igazából úgy döntöttem, átalakítom az “Egyéb cikkek”-résznél a Nyelvtanulási részleget, mivel egy-egy idegen nyelv kapcsán, melyeket hellyel-közzel jól tudok, van pár magosztandó témakör azon felül, amit már leírtam kiejtéstanilag róluk. Ez alól az angol nyelv sem kivétel, ugyanis kifejezetten élvezem a régebben tanult témák felelevenítését, melyekkel kezdő társaimnak kívánnék segítséget nyújtani, vagy szimplán a középhaladóknak támaszt adni pl. érettségire készülve. Ennek okán jó néhány pontot megtöltöttem nyelvi anyaggal, ezek egy kisebb része a Facebook Csoportba is kikerült. A linkeket az alábbiakban találjátok.:

 

 

A fenti modulokban találkozhattok rendhagyó igékkel és főnevekkel egyaránt, illetve megtudhatjátok, mitől rendhagyók az adott szófaji kategóriába tartozó szavak. A kezdőknek kellemes tanulást, a közép haladóknak pedig felelevenítést kívánok a modulpontok átböngészéséhez!

Sziasztok!

Ebben a cikkben bővíteni szeretném spanyol alaptudásotokat néhány magánhangzóval és kettőshangzóval, melyek megemlítése igencsak fontos a nyelv elsajátításához. Azt itt is leszögezném, mint a latinnál, hogy egyáltalán nem vagyok nyelvtanár vagy egyszerű nyelvész, csupán önszorgalmam tanulási eredménye ez és az előző kettő cikk – ahogy az első felvonásnál a latin is. Persze, ahogy a legeső nyelvnél, itt is jogotokban áll kijavítani, ha valamit nem találtok megfelelőnek a példaszavak esetén.

 

MAGÁNHANGZÓK

A – legtöbbször nyílt, palócos “á”-hang

calentar (cálentar) = melegít, felmelegít

 

E – a magyar e-hangnak felel meg, habár ejtése egyes spanyol régiókban eltérhet. a, e, o hangok mellett egészen rövid “é”, mely köznyelvi nyelvjárásban j-vé módosulhat

creo ([el verbo = creer {indicativo presente E/1}] créo) = hisz vkinek/vkiben/vmiben

traer (tra(j)er) = vonz

 

I – magyar rövid i.

 pritérito imperfecto (priteritó imperfektó) = közelmúlt [megjegyzés: a spanyolban egy aktuális igeidőnek több igemódja is van. Közelmúltja a jelen időnek és kötőmódnak lehet.]

 

O – sok esetben megfelelője a magyar “o”-hangnak, habár ejtendő “ó”-nak is.

Octubre (Oktubre) = Október; llevo ([el indicativo presente E/1 = llevar] ljeßó) = hord, visel

 

U – magyar u-hang.

fueron ([indicativo pritérito perfecto simlple = ser] fue:ron) = lenni, létezni

muy = nagyon

 

DIFTONGUSOK

 

1. Kettős magánhangzók

Kettős magánhangzókról akkor beszélünk, ha:

  • a magánhangzók egyike sem u vagy i, viszont az egyik hangsúlyos u/i: remedio (remedió) orvosság

  • ha a magánhangzók egyike hangsúlytalan u/i: región (région) = vidék

  • i és u-hangok kettős hangzót alkotnak: cuidado (kwidádó) = óvatosság

     

 

2. Kettős mássalhangzók

Nem minden esetben lehet beszélni kettős mássalhangzóról, ugyanis a ll (lj) és rr (doble ere) nem kettőshangzó, elválasztáskor együtt maradnak. Ebben az esetben a c és n duplikálása fordul elő, az összes többi mássalhangzó egyszerű alakban található meg a spanyol nyelvben.

cc: acceder (akszeder) = hozzájárul vmihez

nn: innovar (inovár) = újít

 

 

3. Néma mássalhangzók

Fontos kiejtéskor néhány szabályt figyelembe venni, ugyanis, ha ezeket betartjuk, megkönnyíthetjük nyelvtanulásunkat.

  • a h-hang mindig néma: hablar (ablar) = beszél; hacer (aszer) = csinál valamit
  • s+mássalhangzó előtt a b-t sosem ejtjük: obsceno (oszcénó) = trágár, obszcén; abstraer (asztraer) = elvonatkoztat valamitől
  • a “qu” az e és i előtt ugyanazt a hangot jelöli, mint a c az a,o, u-hangok előtt:

c+u: Cuando (k(w)ándo) = Hol?

c+o: Como? (Komo)= Hogyan?

c+a: caer (kaer) = esik

qui: Quién? (k(w)ien) = Ki?

que: quemadura (kemadúra) = égés

  • az n-hangot a trans- igetőben sokan nem ejtik, ugyanez vontakozik a con, in igekötőkben az s+c és s+t-s szavakra

s+t: construir (kosztruir) = alkot, gyárt

s+c: inscribir (i(n)szkribir) = beír

tran-: transcurrir (traszkurír) = elmúlik, eltelik

  • a p-t sok esetben nem írják, illetve nem is ejtik

septiembre (setjembre) = szeptember

Sziasztok!

Ma ismét egy alap nyelvtani kiejtéstant hozok nektek, ezúttal a spanyol nyelvből. Megismerhetitek röviden a magánhangzók és mássalhangzók kiejtési gyakorlatát, illetve azt, honnan is ered valójában a nyelv. Mivel egy kicsit hosszú lesz a téma, több részre fogom bontani, melyek közül most az első részben a mássalhangzók kiejtésével ismerkedhettek meg. Lássuk a nyelvet néhány mondat erejéig!:

 

A spanyol nyelv a latin eredetű nyelvek családjába, azokon belül is az újlatin nyelvek közé tartozik. Európában több nyelvcsaládja is ismert, ilyen például a kasztíliai. A világ egyik legnagyobb népcsoport által beszélt nyelve, az Európai Unió egyik hivatalos nyelveként is ismert.

 

Kiejtéstan – mássalhangzók

 

 

B, V – a két hang tulajdonképpen ugyanaz a hang, viszont van néhány szabály kiejtéstanjukat illetően

a) szó elején, beszédben tartott szünet, pontosvessző után, illetve, ha a szó mondatot kezd, magyar “b”-hang:

libertad = szabadság

b) két ajak által formált “v”:

bíblioteca ((b)i(b)liotéka) = könyvtár

c) a “b”-hang “p”-vé módosul, ha előtte pl. t áll:

obtener (optener) = elér

 

 

C – általában k-nak ejtendő

1.) a, o, u:

corazon (koraszón) = szív, caso (kászó) = ház, cubrir (kubrir) = lefed, letakar

2.) mássalhangzó előtt:

claro (klaró) = világos

sejpített sz-hang e, i magánhangzók előtt:
ciudad (szjúdá(d)) = város, cine (szine) = mozi, film

 

 

CH – általában magyar “cs”-hang, de az idegen eredetű szavakban k-nak ejtendő

ch = cs – chantaje (csantáhe)= megzsarol

ch = k Munich (Munik) = München

 

 

CC – kizárólag e és i előtt fordul elő, ejtése: ksz

lección (leksz(i)jon) = lecke, feladat

 

D – szünet után, szó elején, illetve l és n után – magyar d:

destilando (desztila:ndo) = párlat; aldaba = ajtókopogtató

minden egyéb esetben lágyan ejtett d:

código (ko(d)i(g)ó) = törvénykönyv

szavak végén majdnem mindig néma hang:

Madrid (mádri(d)) = Madrid

 

G – magyar g-hang a, o, u előtt

ga: cagarria (kagária) = kucsmagomba

go: degolladura (degojjadúra) = repedés

gu: guerra (gerra) =háború

mássalhangzó előtt:

agradecer (agrade(sz)er) = megköszön

minden egyéb esetben lágyan ejtett g, ami azt jelenti, hogy a nyelvünket kiejtéskor nem nyomjuk a szájpadlásunkhoz, hanem rést hagyunk közöttük

gato ((g)ató) = (kan) macska

Read more…

Back to top