A haldoklás és gyász szakaszai

Az emberi élet egyik legnehezebb szakasza a halál, illetve az ezt megelőző haldoklás, mely nagy terhet ró a beteg környezetére, főként hozzátartozóira. A haldoklás és gyász szakaszait Elisabeth Kübler-Ross, svájci pszichiáter alkotta meg az On Death and Dying (A halál és a hozzá vezető út) című könyvében. Ebben a cikkben most ezekről a szakaszokról lesz szó, elsőként lássuk a haldoklás szakaszait röviden!:

 

 

A HALDOKLÁS SZAKASZAI

 

 

1.) TUDATLANSÁG FÁZISA

A tudatlanság fázisa az első állomás a halál felé vezető úton. Itt még a beteg semmit sem tud állapotáról, ahogy arról sem, hogy halálos beteg. Ebben a szakaszban van a legtöbb félre értés az orvos-beteg illetve a beteg-hozzátartozók között, mivel információhiányos állapotról beszélünk.

 

 

2.) BIZONYTALANSÁG FÁZISA

A beteg egyre inkább elkezd abban kételkedni, hogy hozzátartozói őszinték, egyenesek vele állapotát illetően. Elkezd kutakodni, mivel érzi, hogy beteg, és tudni akarja annak okát. Kétségek gyötrik, épp ezért szüksége van arra, hogy segítő beszélgetés útján kiönthesse lelkét, és elmondhassa, hogy azt érzi, valami “nem kerek” állapotával kapcsolatban, ugyanis gyanítja, hogy őt bizony betegség gyötri.

 

 

3.) ELUTASÍTÁS FÁZISA

Ebben a fázisban beigazolódik a beteg bizonytalanságnál már említett gyanúja, mely szerint halálos beteg. Ekkor a reális valóságot teljesen elutasítja, nem képes szembesülni problémája tényével. Emiatt belefog olyan ténykedésekbe, melyeket haláláig biztosan nem tud majd befejezni pl. elkezd könyvet írni. Másrészt a valóság elutasítása úgy megy végbe, hogy leleteinek valóságtartalmát letagadja, mivel úgy gondolja, ez az állapot nem rá vall, biztos más leleteit kapta kézhez. Az irreális, előzőekben említett tervek esetén, ha ilyet tapasztalunk, próbáljuk meg lebeszélni erről a feladatvégzésről, hogy apránként elősegítsük a halálos betegség tényét a beteggel.

 

 

4.) DÜH ÉS HARAG FÁZISA

Ebben a fázisban a beteg egy agresszív, kötekedő személyiséggé válik, melynek oka, hogy elég információval rendelkezik ahhoz, hogy tudja, ő valóban súlyos beteg. Dühös, vádaskodó attitűdöt vesz fel, hozzátartozóin, barátain, esetleg más rokonain kitöltve bosszúját, mellyel természetesen nehezíti a környezete jelenlegi helyzetét. Valójában azonban ez a viselkedés egy segélykiáltás, mely afelé irányul, hogy valaki hallgassa meg, törődjön vele és bajával. Sokat segíthet, ha ilyenkor kibeszéli magából azt, ami aktuálisan a lelkét nyomja.

 

 

5.) ALKUDOZÁS FÁZISA

A dühös, agresszív, kötekedő és vádaskodó embernél hirtelen pálfordulás figyelhető meg viselkedésben. A beteg ugyanis annak érdekében, hogy meggyógyulhasson, bármit képes megtenni, mindenféle gyógymódnak aláveti magát, hátha valamelyik kisegíti a halálos betegségből. Sok esetben erős késztetést érez a haldokló arra, hogy átgondolja eddigi életét, esetleg meggyónja bűneiket, bocsánatot kérjenek szeretteiktől. Természetesen ez a viselkedésforma azonban, ha mögé tekintünk, szorongáscsökkentő hatással bír lelki világára, akárcsak az, hogy emlékeit feleleveníti magában.

 

 

6.) DEPRESSZIÓ FÁZISA

Ebben az esetben már tudja, hogy nincs visszaút, ezért a beteg mélységesen szomorú, depressziós állapotba kerül. Jellemző a szakaszra a depresszión kívül az is, hogy bezárkózik, magába fordul, meglévő kapcsolataitól teljesen elszigeteli magát, hallgatag emberré lesz. Azonban ez is egyfajta segélykiáltás, mégpedig afelé irányulóan, hogy senki ne ringassa őt hiú ábrándokban állapotával kapcsolatban.

 

 

7.) ELFOGADÁS/BELENYUGVÁS FÁZISA

A haldoklás szakaszainak legutolsó stádiumában a beteg már belenyugszik kialakult helyzetébe, elfogadja, hogy hamarosan lejár földi létének órája. Egyre többet foglalkozik a halállal, készül is rá épp ezért. Ebben a szakaszban rengeteg nyugalomra, kevés beszélgetésre vágyik, ezért elég, ha csak csendben leülünk mellé és fogjuk kezét.

 

 

 

A fázisokon kívül azonban a haldokló pszichésen is sok változáson megy keresztül, melyek normális velejárói a haldoklásnak. Sokan pl. nagyon nyugtalanok; mindig mindenkire dühösek, akik egészségesek; vagy épp mindent megtesznek, hogy újra láthassák szeretteiket. Épp emiatt sem szabad hamis illúziókba bocsátkozni állapotával kapcsolatosan, ha egy halálán lévő személlyel van dolgunk, hiszen már jóllehet, tényleg semmi remény nincs az aktuális állapot visszafordítása érdekében.


Back to top