Az emberi szükségletek hierarchiája

Az emberi szükségletek hierachikusan épülnek egymásra, ami azt jelenti, hogy az alsóbb rendű szükségletek kielégítése elengedhetetlen a felsőbb rendűek meglétéhez.

 

Ennek megfelelően alkotta meg Abraham Maslow amerikai pszichológus a szükséglethierachia elvét, melyet több szintből épített fel. Ennek az elméletnek az emberi élmények és betegközpontú ellátásmód szolgáltatta megfigyelései során az alapot, és épp ezért pontos ismeretük nélkül a szociális segítő munka elképzelhetetlen. Maslow 5 és 7 szinten rakta össze a hierarchikus szemléletet, melyek a kutatók szerint némi vitát generáltak az alaposabb megismerése során. A legelterjedtebb piramis-elv az 5 szintes, a szociális munka alapjául szolgáló piramis lett, melynek szintjeit az alábbiakban fogom bemutatni nektek.:

 

A MASLOW-FÉLE PIRAMIS SZINTJEI

 

Maslow-piramis | Pie chart, About me blog, Chart

 

 

FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK SZINTJE

A piramis-elv legelső szintjét jelentő szükséglet-szint a Fiziológiai szükségleteké. Ez a legelemibb, ugyanis, ha az alapvető szükségletek részben vagy teljesen kielégítettek, tovább lehet lépni a következő szintek teljesítésére. Ellenben, ha nincs valami oknál fogva kielégítve, átmenetileg kielégíthetetlen a rá épülő szükségletek sora. Ha szociális gondozásban dolgozunk, itt az általunk gondozott személyt kizárólag a neki megfelelő alapgondozással láthatjuk el – azaz segítségünk mértékét nagyban meghatározzák a kliens kérései.

Tartalma pl. személyi higiéné, éltető erő, oxigén, élelem, folyadékfogyasztás, ürítési szükségletek

 

 

BIZTONSÁG-ÉS VÉDELEM SZÜKSÉGLETEINEK SZINTJE

 

Maslow piramisának második szintjén a Biztonsági szükségletek szerepelnek. Ebbe a kategóriába beletartoznak az ember szervezeti épségére,  személyes biztonságára ösztönző cselekvések és a biológiai-pszichológiai-szociológiai értelemben vett biztonság tényezői is egyaránt. Ezekből kikövetkeztetve a szint lényeges tartalmi elemei pl. az anyagi biztonság, pszichológiai ártalmaktól való mentesség, család-és otthon adta biztonság, védettség a különféle betegségektől. A biztonsági szükségletek egyénenként és életkoronként teljesen másképp mutatkoznak meg – azaz, míg egy újszülöttnek a legnagyobb biztonságot édesanyja melegsége, bőre illata adja, addig egy időskorú számára a megfelelő családi háttér és természetes támaszok megléte valamint az ezen kategóriákba tartozó kapcsolatrendszerei adják.

 

 

 

TÁRSADALMI/SZOCIÁLIS/ SZERETET-ÉS ÖSSZETARTOZÁS SZÜKSÉGLETEK SZINTJE

 

Nevezzük bárhogyan is Maslow piramisának harmadik szintjét, egy biztos, hogy ezen a szinten az emberek leginkább arra vágynak, hogy másokkal a lehető legjobb, legbensőségesebb kapcsolatokat alakítsák ki. Ehhez elengedhetetlen az, hogy pl. embertársainkat olyannak fogadjuk el, amilyenek; tiszteljük és szeressük családtagjainkat; tanúsítsunk mély megértést mások problémái iránt. Fontos részei az előbb levezetett helyzeteken kívül még az érzelmi stabilitás és a valakihez való tartozás fogalma is.

 

 

ÖNBECSÜLÉS SZINTJE

 

Az önbecsülés szintje az utolsó előtti, avagy 4. foka a piramisnak. Ezen a szinten az ember arra törekszik, hogy munkáját a lehető leghatékonyabban, dicséretre méltóan végezhesse, valamint, hogy másoktól függetlenül élhesse életét. Ha sikeresen elvégzett munkájáért elismerést kap, akkor önbizalma és önértékelése növekszik, pozitív önértékelés, büszkeség és a hasznosságtudat emelkedése is jellemezni fogja mivoltát.

Időskorúak esetén pl. az önbizalom és önértékelés növelésére tökéletes elfoglaltságot nyújtanak a különféle foglalkozások pl. hímzés, képzőművészeti körök, énekkari szereplés; míg a fogyatékkal élő egyéneknél az elősegíti az önértékelés javulását, ha kihangsúlyozzuk feléjük, hogy ők is emberek, és fontos tagjai társadalmunknak.

 

 

ÖNMEGVALÓSÍTÁS/ALKOTÁSI VÁGY KIELÉGÍTÉSÉNEK SZINTJE

 

A piramis 5., és egyben utolsó szintje, modellünk csúcsa, az önmegvalósítás (melyet más tanulmányokban pedig eltérő néven is illettek, amely az alkotási vágy kielégítése) foka. Ez a szint jelzi, hogy az ember teljesen átjutott a szükséges fokozatokon, elérkezett arra a pontra, hogy önmaga lehessen, kiélhesse kreativitását, alkotói vágya kikristályosodhassék. Nagyon fontos épp ezért, hogyha van olyan időskorú személy az életünkben, aki a művészetek rabja, ne korlátozzuk ezen tevékenység elvégzésében, engedjük meg neki, hogy fessen, verset-vagy könyvet írjon esetleg rajzoljon. Ez azért is hasznos dolog, mert így elősegíthetjük az imént említett alkotási vágy megélésén keresztül a személyiségének pozitív irányú fejlődését.

 

 

 

FONTOS! A szükséglethierarchiát a legkönnyebben úgy illusztrálhatjuk, hogy minden egyes szint egyfajta téglaként, és az azokat jellemző értékek pedig malterként vannak jelen benne. Egy szükségletből minél több összetartó elem hiányzik, a következő szint téglái egyre hiányosabban lesznek jelen a fokozatokon, míg végül az a fok, amelynek meglétéhez igyekszünk, teljesen összedől, semmivé lesz. Ezért célszerű a lehetőségekhez mérten eljuttatni kliensünket, szeretteinket, ha nem is teljesen a csúcsra, de valameddig a hierarchiában, hogy megfelelő életet tudjanak élni köreinkben. Ha valamely elemnél behatóbb segítségre van szükségük, ne féljünk megadni nekik mindezeket, támogassuk, szeressük őket, míg lehetőségünk úgy adja!

 


Back to top