Érzések és érzelmek angolul

Az angolban, mint minden más nyelvben, ki tudjuk fejezni érzéseinket, érzelmeinket. Ehhez nem árt azonban megtanulni az alap érzelemkifejező szavakat. Lássuk, melyek ezek!:

 

 • happy (‘hæpi) = boldog
 • sad (sæd) = szomorú
 • dissapointed (ˌdɪsəˈpɔɪntɪd) = csalódott
 • calm (cɑːm) = nyugodt
 • nervous (ˈnɜː(r)vəs) = ideges
 • excited (ɪkˈsaɪtɪd) = izgatott
 • interested (ˈɪntrəstɪd) = érdeklődő  /interested in = érdeklődni valami iránt; érdekelt valamiben/
 • angry (ˈæŋɡri) = dühüs, mérges
 • grumpy (ˈɡrʌmpi) = nyűgös
 • tired (ˈtaɪə(r)d) = fáradt
 • sleepy (ˈsliːpi) = álmos
 • neutral (ˈnjuːtrəl) = közönyös, közömbös
 • bored (bɔː(r)d) = unott
 • hungry (ˈhʌŋɡri) = éhes
 • ill (il) , sick (sɪk) = beteg
 • thirsty (ˈθɜː(r)sti) = szomjas
 • energized (/ˈenə(r)ˌdʒaɪzd) = energikus
 • proud (praʊd) = büszke
 • upset (ʌpˈset) = feldúlt

 

Példamondatok pár érzéssel, érzelemmel

I feel very tired after this long day. (Nagyon fáradt vagyok ezután a hosszú nap után.)

 

She’s awfully upset, because had a terrible arguement with her husband. (Szörnyen feldút, mert volt egy csúnya vitája a férjével.)

 

I am thirsty. (Szomjas vagyok.)

 

Is Jason ill? (Jason beteg?)


Back to top