Évszakok, hónapok és az időjárás elemei

A négy évszak (the four seasons):

 • season (szi:zn) = évszak
 • Spring (szpriŋ) = Tavasz
 • Summer (szamə(r)) = Nyár
 • Autumn (o:təmn) = Ősz
 • Winter (wintə) = Tél

 

A tizenkét hónap (The twelve months):

 • January (‘ʤaenjəri) = Január
 • February (‘febjəri) = Február
 • March (‘ma:tʃ) = Március
 • Aprli (eiprəl) = Április
 • May (‘mei) = Május
 • June (‘ʤu:n) = Június
 • July (‘ʤulai) = Július
 • August (o:gəst) = Augusztus
 • September (si’ptembə) = Szeptember
 • October (‘ɒkto:bə) = Október
 • November (nov’embə) = November
 • December (di’sembə) = December

Időjárási elemek

 • rain (rein) = eső
 • snow (sznəʊ) = hó
 • fog (ˈfɔɡ) = köd
 • wind (‘wind) = szél
 • breeze (bri:z) = szellő
 • icicle (aiszaikl) = jégcsap
 • sunshine (szanˈʃɑɪn) = napsütés
 • cloud (klad) = felhő
 • downpour (‘daunpu:r) = felhőszakadás
 • sleety rain (szli:ti rein) = ónoseső
 • sleet (szli:t) = havas eső
 • snow pellets (sznəʊ pelətsz) = hódara
 • storm (‘szto:m) = vihar
 • hurricane (huri’kein) = orkán, hurrikán
 • lightning (laitniŋ) = villámlás
 • thunder (θandə) = mennydörgés

 

Példamondatok:

 

There are four seasons, twelve monthes and three hundred-sixty-five days in a year. (Egy évben négy évszak, tizenkét hónap és 365 nap van.)

Spring is the most beautiful season between the four seasons, because its weather is pleasently hot, and the fields are full with flowers as well as butterflies.

(A négy évszak közül a tavasz a legszebb, mert kellemesen meleg az időjárása és a rétek tele vannak virágokkal, valamint lepkékkel.)

 

July is the hottest month between monthes of summer. (A nyár hónapjai közül a Július a legmelegebb.)

 

While I was reading in the kitchen, storm has arrived with huge thunderrumbling and downpour. (Amíg a konyhában olvastam, a vihar hatalmas égzengéssel és felhőszakadással megérkezett.)


Back to top