Háziállatok

DOMESTIC ANIMALS (háziállatok)

 • dog (dɒɡ) = kutya
 • cat (kæt) = macska
 • hen (haen) = tyúk
 • cock (kɒk) = kakas
 • chicken (ˈtʃɪkɪn) = csirke
 • goose (gu:z) = liba
 • duck (dʌk) = kacsa
 • pig (pɪg) = sertés
 • cow (kaʊ) = szarvasmarha, tehén
 • goat (ɡəʊt) = kecske
 • donkey (ˈdɒŋki) = szamár
 • horse (hɔː(r)s) = ló
 • sheep (ʃiːp) = juh, birka
 • lamb (læm) = bárány
 • hamster (ˈhæmstə) = hörcsög
 • rabbit (ˈræbɪt) = (házi)nyúl
 • turkey (tɜː(r)ki) = pulyka

 

Példamondatok:

 

Your dog barks very loudly. (A kutyád nagyon hangosan ugat.)

 

I have two herds of sheep. (Két birkacsordám van.)


Back to top