Rendhagyó főnevek és madárfajták

RENDHAGYÓ ÁLLATNEVEK LISTÁJA

 

EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM MAGYAR JELENTÉS
goose geese liba-libák
sheep sheep (nem sheepes) birka-birkák
deer deer szarvas-szarvasok
fish fish hal-halak
mouse mice egér-egerek


 

 

MADARAK A VADONBAN (birds in the wilds)

 • canary (kəˈneəri) = kanári
 • swallow (ˈswɒləʊ) = fecske
 • sparrow (ˈspærəʊ) = veréb
 • pigeon (pɪdʒ(ə)n) = galamb
 • ostrich (ˈɒstrɪtʃ) = strucc
 • rhea (riə) = nandu
 • emu (ˈiːmju) = emu
 • cockatoo (ˌkɒkəˈtuː) = kakadu
 • parrot (ˈpærət) = papagáj
 • owl (aʊl) = bagoly
 • penguin (ˈpeŋɡwɪn) = pingvin
 • pelican (ˈpelɪkən) = pelikán
 • peacock (ˈpiːˌkɒk) = páva
 • guineafowl (ˈɡɪnifaʊl) = gyöngytyúk
 • cormorant (ˈkɔː(r)mərənt) = kárókatona
 • swan (swɒn) = hattyú
 • heron (ˈherən) = kócsag
 • crossbill (krɒsbɪl) = keresztcsőrű (pinty)
 • hummingbird (ˈhʌmɪŋˌbɜː(r)d) = kolibri

 

Példamondatok:

Ostrich is the most fastest bird of the World. (A strucc a világ leggyorsabb madara.)


Back to top