Igék 1. – Legfontosabb rendhagyó igék

Akárcsak a főnevek és melléknevek esetében, az igéknél is akadnak rendhagyó formulák, melyeket be kell magolni, ha álmunkból felköltenek is. Aki általános-vagy középiskolában tapasztalhatta, bizony a legfontosabb rendhagyó alakokból több, mint 20 db van, viszont felső foknál már az összes megtanulása dominál. Én összegyűjtöttem nektek az alap-és középszinthez is kiemelten fontos rendhagyó igéket.

Ezen igéknél az adja a rendhagyóságot, hogy szabályos “-ed” végződéssel nem tudjuk őket ragozni. Az igeidőknél több igeidőben is használatosak, amelyek a múltra tekintenek vissza. Lássuk először a múlt időket e téren!

 

1. SIMPLE PAST/ EGYSZERŰ MÚLT IDŐ

A Simple Past-ot az ige második alakjával képezzük. pl. I spent a lot of money. (Rengeteg pénzt költöttem.)

Szabály!: Akkor alkalmazzuk, ha egy adott cselekvés már befejeződött a múltban.

 

2. PAST CONTINUOUS/ FOLYAMATOS MÚLT IDŐ

A Past Continuous-t “to be” ige második + az adott ige első, folyamatos igeidőbe tett, ún. “-ing”-es alakjával képezzük.

Szabály!: Olyan múltban lezajlott eseményeket, szokásokat fejez ki, melyek egy már folyamatban lévő történés, cselekvés előtt zajlottak le.

Használata:

  1. Mindkét ige PC-ban áll, ha egy cselekvés vagy történés hosszabb ideig tart.
  2. Ha az igeidővel egy múltban lezajlott történést vagy eseményt szeretnénk kihangsúlyozni.

Példák minden esetre:

1. Alapeset:

While I was standing at the bus stop, storm arrived with huge downpour. (Amíg a buszmegállóban álltam, a vihar megérkezett hatalmas felhőszakadással.)

 

2. Hosszabb ideig tartó cselekvések, történések esete:

While I was eating my salad, Karla was shoutting with the waiter because of food. (Amíg a salátámat ettem, Karla az étel miatt kiabált a pincérrel.)

 

3. Múltban történt események kihangsúlyozása:

 

She wrote her homework, when I was entering into the room. (A leckéjét írta, amikor beléptem a szobába.)

 

3. PAST PERFECT/BEFEJEZETT MÚLT IDŐ

A Past Perfect-et a “have” ige második alakjának + az adott ige harmadik alakjának kettősével képezzük. Ennek megfelelően néhány, az igeidőre utaló kifejezés:

had slept, had gone, had left

 

Szabály!: Akkor használjuk az igeidőt, ha egy esemény, cselekvés vagy történés egy másik előtt már lezárult a múltban.

Gyakorlatban sokszor tapasztalatok szerint a diákok ezt az igeidőt összekeverik a múlt többi részével, azonban nagy hiba. Még egy múltbéli igeidő van, amit könnyen eltéveszthetnek, ez pedig, a Past Perfect Continuous, azaz a  Folyamatos Befejezett Múlt. Elsőre nagyon kacifántosnak hangzik, de majd meglátjátok, hogy mégsem az.

 

4. PAST PERFECT CONTINUOUS/FOLYAMATOS BEFEJEZETT MÚLT

A Past Perfect Continuous-t a have+to be harmadik és az ige első alakjának “-ing”-es formájával képezzük. Bevezető példák a megértéshez:

had been stolen, had been lost, had been forgotten

 

Szabály!: Olyan esetekben használjuk, ha egy cselekvés vagy történés egy másik múlt idejű esemény előtt lezajlott.

Példamondatok Past Perfect és Perfect Continuous igeidőkre:

 

a.) Past Perfect

After I had seen him, I totally shocked. (Miután megláttam őt, teljesen ledöbbentem.)

 

 

b.) Past Perfect Continuous

I had been studying a lot, before I took my English exam. (Rengeteget tanultam, mielőtt letettem az angol nyelvvizsgámat.)

 

Azonban az sem felejthető el, hogy a jelen időben is használatos a harmadik igealak, ide ragyogó példa a Present Perfect Continuous avagy Befejezett Folyamatos Jelen igeidő.

 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS/BEFEJEZETT FOLYAMATOS JELEN

Ezt az igeidőt akkor használjuk, ha egy adott cselekvést már elkezdtünk véghez vinni, ám jelenleg még mindig végezzük azt. Másik szempont az, amikor számon kérést szeretnénk vele kifejezni, vagy szimplán irritál minket egy adott dolog, és arról szeretnénk véleményt mondani. Fontos azt megjegyezni, hogy az utóbbi eseteknél mindig a jelenben elért eredmény a mérvadó.

Képzésére néhány példa a könnyebb érthetőség végett:

have been rolling, have been going, have been laughing

A fenti példákból kiindulva a have + to be harmadik formája + egy adott ige első, “-ing”-es alakja szerint képezzük.

 

Példamondatok Present Perfect Continuous-ra:

You have been breaking my leg. (Eltörted a lábamat.) – dühöt fejezek ki vele, mert pl. kitett elém xy egy széket, beakadt a lábam, és eltörött miatta.

 

My baby has been crying for hours. (A gyermekem órák óta sír.) – Idegesít, mert fogalmam sincs, mi a baja.

 

Why have you been lain to me? (Miért hazudtál nekem?) – számon kérem xy-t a hazugsága miatt.

 

 


Back to top