• Csatorna-átalakulás és dalcsokor
 • Szemhéjpúder paletta-szemle – Elképesztő Rival-dobás a piacon
 • Filmszemle 2021 – Olaf karácsonyi kalandja
 • Megkésett HAUL – Gagyi termékek a jók között
 • Tavaszváró design Elsával • Az oldalon szereplő összes cikk, tanulmány a szerkesztő saját gyűjtésén alapszik, így engedély nélküli felhasználása oldaladon bármilyen formában tilos! Ha megtetszik bármely tartalom, előzetes chates kérés útján elvihető, de arrakérlek, írd ki a forrást! Köszönettel: Nyx Angel
  Igék 1. – Legfontosabb rendhagyó igék

  LEGFONTOSABB RENDHAGYÓ IGÉK LISTÁJA

   

  Főnévi igenév Egyszerű múlt Befejezett múlt Magyar jelentés
  be was /were been lenni
  begin began begun elkezd, elkezdődik
  break broke broken törik
  buy bought bought megvesz
  can could could tud, képes
  come came come jön
  do did done csinál
  eat ate eaten eszik
  drive drove driven vezet
  give gave given ad
  go went gone megy
  have had had nekem van
  know knew known tud
  meet met met találkozik
  speak spoke spoken beszél
  swim swam swum úszik
  take took taken visz, rak, tesz
  tell told told mond, beszél
  wear wore worn visel

   

   

  TOVÁBBI RENDHAGYÓ IGÉK TÁBLÁZATA

   

  Főnévi igenév Egyszerű múlt Befejezett múlt Magyar jelentés
  choose chose chosen kiválaszt
  creep crept crept oson
  dig dug dug ás
  dream dreamt dreamt álmodik
  fall fell fallen esik
  feed fed fed megetet
  feel felt felt érez
  find found found talál
  fly flew flown repül, száll
  get got got kap
  hold held held tart
  keep kept kept marad, megtart
  learn learnt learnt tanul
  leave left left elhagy
  let let let bérbe ad
  lie lay lain hazudik
  light lit lit meggyújt
  lose lost lost elveszít
  make made made készít
  put put put tesz, rak
  run run run fut, szalad
  say said said mond
  see saw seen lát, néz
  sit sat sat ül
  stand stood stood áll
  think thought thought gondol valamire
  understand understood understood megért
  win won won megnyer valamit
  write wrote written ír

   

  Természetesen a fenti táblázatok által tartalmazott rendhagyó igék csak töredékét képezik a több mint 1000 db igealaknak, amelyek ezekkel együtt véve felsőbb, anyanyelvi szintű tudás elsajátításához elengedhetetlenek.  Mivel nekünk csak az alap-és középszintű tudás elsajátításához van szükségünk ezen igékre, bőven elég csak a felsoroltakat megtanulnunk.