Present Continuous

A Present Continuous a Simple-lel ellentétben nem a cselekvések, történések gyakoriságát, hanem azok pillanatnyiságát fejezi ki. Azaz akkor használunk Folyamatos Jelen Időt, ha a cselekvés, történés az adott pillanatban éppen folyamatban van. A következőképp képezzük: V1+-ing, vagyis ige első alakja, hozzáragasztva az “-ing” végződést. Használhatjuk még

 1. időleges cselekvések kifejezésére
 2. közeljövőben lezajló, elrendezett eseményeknél
 3. rossz szokást
 4. változó állapotot
 5. nem tervezett, gyakran megtörténő eseményeknél

 

Példamondatok:

 • We’re temporarly studying at home because of Coronavirus. – A Koronavírus miatt átmenetileg otthon tanulunk. (Ez időleges történés, amelyet a “temporarly” határozószó is alátámaszt a mondatban.)

 

 • I’m travelling to Gibraltar for a business meeting. – Gibraltárba utazom üzleti konferenciára. (Közeljövőben lezajló, már lefixált esemény.)

 

 • Elisa is always swearing. – Eliza mindig káromkodik. (Rossz szokás.)

 

 • My Mom’s always rushing somewhere on Mondays. – Anyukám mostanság hétfőnként mindig siet valahová. (Nem várt, de bekövetkezett esemény.)

 

 • Days are getting longer. – A nappalok egyre hosszabbak lesznek. (Változó állapot, mely a tavaszi napéj-egyenlőséggel kezdve egészen Június 20-ig tartó állapotot jelöli.)

 

Az igék között azonban találunk olyanokat is, melyek sosem vesznek fel -ing végződést. Abban az esetben, ha ez mégis megtörténik, kizárólag különleges esetekről beszélhetünk velük kapcsolatosan. Ilyen igék pl.:

 • érzelmet kifejező igék:
  • love = szeret
  • like = tetszik
  • dislike = nem kedvel, utál
  • hate = gyűlöl
  • want = akar
  • enjoy = élvez
  • prefer = jobban szeret
  • fear = fél
  • need = szükséges, szüksége van valamire

 

 • tudással kapcsolatos igék:
  • think = gondol
  • know = tud
  • mean = jelent
  • understand = megért
  • agree = egyetért
  • belive = hisz

 

 • Birtoklást és változó tulajdonságot kifejező igék:
  • weigh = megmér, lemér
  • cost = kerül valamibe
  • have =  van
  • be = lenni
  • belong = tartozik valakihez

 

 • Érzékelést kifejező igék:
  • feel = érez
  • smell = szagol
  • hear = hall
  • see = néz, lát
  • sound = hangzik
  • notice = észrevesz
  • taste = megízlel, megkóstol

 

Példamondatok eltérő értelmű mondatokra, ha mégis felveszik az “-ing”-es alakot a fentiekben felsorolt igék.:

 

1.) FEEL

 • I just wanna feel real love. (Csak igazi szeretetet akarok érezni. – általában)
 • I’m feeling very sadly. (Nagyon szomorúnak érzem magam. – most)

 

 

2.) HAVE

 • I have two tickets for tomorrow to the metal concert. (Van két jegyem a holnapi metál koncertre. – állapot)
 • I’m having a wellness massage. (Wellness-masszázst veszek. –  cselekvés)

 

 

3.) KNOW

 • I know her for a long time. (Hosszú ideje ismerem őt. – állandó állapot)
 • Knowing him, he is still lying. (Őt ismerve, most is hazudik.  – jelenlegi állapot)

 

 

4.) NOTICE

 • Let me notice you, that your words aren’t worth a wooden cat in this situation. (Hadd emlékeztesselek, hogy ebben a helyzetben szavaid egy fabatkát sem érnek! – állapot)
 • I’m noticing you, but I don’t want to talk with you. (Észreveszlek, de nem akarok beszélni veled. – jelenlegi állapot)

 

 

Kérdezés fordított szórenddel:

 • Is the sun shining? – Süt a nap?
 • Are you noticing me? – Észreveszel?

 

Tagadás “not”-tal:

 • She isn’t going away. – Nem megy el.
 • You aren’t looking after my children. – Nem vigyázol a gyermekeimre.

 


Back to top