Present Simple

A Present Simple-t több szempont szerint is lehet használni. Az első, és a definíciója szerint is legfontosabb, hogy az események, történések gyakoriságát fejezi ki. Ragyogóan felismerhető ez az igeidő abban a mondatban, melyben a következő elöljárószókat alkalmazza az angol például: always, usually, generally, sometimes.

De természetesen kismillió egyezer olyan eset van, amikor ezen elöljárókon kívül is használja a SP-t.

 1. sportközvetítések: Pete passes ball to Barry. (Peti átadja a labdát Barrynek.)
 2. általános igazságok: Moon goes around the Earth. (A Hold a Föld körül kering.)
 3. tartós vagy állandó cselekvések: Lily lives in Moscow. (Lili Moszkvában lakik/él.)

 

Elöljárószavas mondatpéldák:

 

I always eat yoghurt for breakfast. – Reggelire mindig joghurtot eszek.

Sometimes I meet my friends after school. – Iskola után néha találkozom a barátaimmal.

We usually have dinner at 9 p. m.. – Rendszerint este kilenckor vacsorázunk.

Generally I go out with my dog after work. – Általában munka után viszem le a kutyát.

 

További SP-ra utaló elöljárószók még:

  • often: I often cook lunch for my parents. – Gyakran főzök ebédet a szüleimnek.
  • rarely: I rarely go to the cinema with my husband. – A férjemmel ritkán megyünk moziba.
  • never: I never eat meat. – Sosem eszem húst.
  • every day/week/months/year: We spend our vacation in Mexico every year. – Minden évben Mexikóban töltjük a vakációt/nyaralunk.
  • on Mondays/weekends: Peter teaches History on Modays. – Péter hétfőnként történelmet tanít.

 

Azonban vannak olyan esetek, amikor a mondat több határozószót is tartalmaz, ez esetben az időhatározó a mondat elejére kerül.

 • At five in the morning I’ll be on the train. – Reggel ötkor már a vonaton leszek.

 

A Present Simple kérdőmondatait a Do vagy Does kérdőnévmásokkal kezdjük, kivéve, ha alanyra kérdezünk rá. Szigorúan az ige első alakját használjuk és “to” elöljárószó nélkül. Tehát a kérdések:

When do you make your bed? – Mikor ágyazol meg?

Where does Alberto go in the evening? – Hová megy Albert az este?/Albert hová megy az este? 

 

 

Ha alanyra szeretnénk rákérdezni, a “Who?” és “Whose?” kérdőszavakat használjuk:

Whose pencase is this? – Kié ez a tolltartó?

Who is your mother? – Ki a te anyukád?

 

Vannak azonban ún. eldöntendő kérdések, melyeket a Do/Does segédigével vezetünk be. Ez esetekben a válasz “Yes, I/you/we/they do.”;”No, I /you/we/they don’t”; “Yes, she/he/it/does”.; No, she/he/it doesn’t.

 

A: Do you go out after the school?

B: No, we don’t.

(A: Kimentek suli után?

B: Nem.)

 

A: Does Jane do her homework every day?

B: Yes, she does.

(A: Jane minden nap megírja a leckéjét?

B: Igen.)

 


Back to top