Igék 4. – Szabályos ragozású igék

Már az előző anyagok kapcsán megemlítettünk egy jó néhány rendhagyó igecsoportot, melyek ragozása eltér a megszokott formulától, azonban akadnak olyanok is, melyek szabályos igék. Ezeket első- és második alakjuk szerint -ed végződéssel képezzük. Íme néhány ezek közül.

 

 

Főnévi igenév Egyszerű múlt Befejezett múlt Magyar jelentés
look looked looked néz
paint painted painted fest
drop dropped dropped eldob
step stepped stepped lép
stop stopped stopped megállít
play played played játszik
dot dotted dotted pontot tesz valami végére
carry carried carried cipel
wait waited waited megvár
climb climbed climbed felmászik valamire
arrive arrived arrived megérkezik
die died died meghal
order ordered ordered rendel
want wanted wanted akar

A táblázatban egyértelműen látszik, hogy bizony akad jó pár szabályos igealak, de azért némelyiknél van “-ed”-végződésre egy írott, betartandó szabály.

 • ha az ige “e”-re végződik csak “-d” kerül a szó végére, pl.: died
 • ha az ige egyetlen mássalhangzóra végződik, akkor “-ed” végződés előtt álló mássalhangzó is megkettőződik. pl.: stepped, stopped
 • amennyiben az ige y-ra végződik, két ragozási formulát ismerünk
  • y i-re változik a következő igék múlt idejű alakjában: carry – carried; try – tried
  • nem változik meg a szó végi y: stayed, played

 

Néhány példamondat a múlt idejű alakok gyakorlására:

 

 • She died in cancer. – Rákban hunyt el.
 • While I was painting, someone had arrived at home from my family. – Amíg festettem, valaki hazaért a családomból.
 • I carried your bags all the way! – Egész úton én cipeltem a táskáidat! (Ez esetben megsértettél azzal, hogy velem vitetted a táskáidat, tehát felszólaltam a nekem nem tetsző tevékenységed ellen.)
 • He looked at me for a long time. – Sokáig nézett engem.
 • I stayed at home for two weeks, because my doctor ordered it. – Két hétig otthon maradtam, mert így rendelte az orvosom.
 • I stopped him, because he wanted to drive through the red. – Megállítottam, mert át akart hajtani a piroson.

 

 


Back to top