I. igeszedet: give-antaa; tell-kertoa
ANGOL IGE FINN MEGFELELŐJE MAGYAR JELENTÉS ANGOL IGE FINN MEGFELELŐJE MAGYAR JELENTÉS
give antaa ad do tehdä csinál
want haluta akar throw heittää dob
dream uneksia álmodik smoke tupakoida dohányzik
sleep nukkua alszik work työskenellä dolgozik
sell myydä árul, elad burn polttaa éget
cross ylittää átmegy drop pudottaa elejt
shut lukita becsuk live elää él
finish päättyä befejez fall kaatua elesik
speak puhua beszél forget unohttaa
elfelejt
talk sanoa beszél pass edetä, kulkea elhalad
spell tavata betűz start lahteä elindít
close sulkea bezár catch napata elfog
*have *omistaa *van valamije begin aloittaa elkezd
carry kantaa cipekedik leave menetellä elmegy
join liittyä, liittää becsatlakozik tell kertoa elmond
ring soida csenget

 

* A finnben nincs birtoklást kifejező ige, ehelyett a birtokviszonyt körülírásos, úgymond esetragos szerkezettel fejezi ki a nyelv. Ennek ellenére én megjegyeztem dőlt betűkkel írva a latin néven habeo igeként ismert angol igét és finn nyelvű megfelelőjét nektek.

 


Back to top