II. igeszedet: hide-piilottaa; bring-tuoda
ANGOL IGE FINN MEGFELELŐJE MAGYAR JELENTÉS ANGOL IGE FINN MEGFELELŐJE MAGYAR JELENTÉS
hide piilottaa elrejt hold pitää tart
break rikkoa eltör turn kääntyä megfordul
take ottaa elvesz cook keittää főz
let sallia enged blow puhaltaa fúj
lose menettää elveszít run juosta fut
*lie *vahdella *hazudik practice harjoittaa gyakorol
lie maata fekszik think ajatella gondol
enjoy nauttia élvez win voittaa győz, nyer
remember muistaa emlékszik hear kuulla hall
sing laulaa énekel listen kuunnella hallgat
build rakentaa épít bite purra megharap
feel tuntea érez use hyödyttää használ
hang hirttää, ripustaa felakaszt snow tuiskuttaa havazik
wake herätä felébred believe uskoa hisz
paint maalata fest call soittaa felhív
pay maksaa fizet bring tuoda hoz
arrive saapua megérkezik

 

*Az angolban akadnak olyan igék, melyeknek több magyar jelentése is létezik; az egyik ezek közül a “lie”, mely egyszerre jelenti azt, hogy fekszik (fin: maata) és hazudik (fin: vahdella).


Back to top