III. igeszedet: pull-vetää; go-mennä
ANGOL IGE FINN MEGFELELŐJE MAGYAR JELENTÉS ANGOL IGE FINN MEGFELELŐJE MAGYAR JELENTÉS
pull vetää húz fail epäonnistua kudarcot vall
write kirjoittaa ír send lähettää elküld
drink juoda iszik see nähdä lát
play pelata játszik stay jäädä marad
mean merkitä jelent vmit copy kopioida lemásol
come tulla jön stop pysäyttää megállít
get saada kap understand ymmärtää megért
like tykätä kedvel die kuolla meghal
ask kysyä kérdez marry naida házasodik
cost maksaa kerül vmibe visit vierailla meglátogat
make tehdä készít show näyttää megmutat
change vaihtaa megváltoztat grow kasvaa megnő
spend kuluttaa költ valamire kill tappaa megöl
open avata kinyit learn oppia megtanul
knock koputtaa kopogtat hit lyödä, iskeä megüt, elüt
follow seurata követ go mennä megy
ride liikenöidä közlekedik

 


Back to top