Néhány igei vonzat a felsorolt igékkel
IGE IGEVONZAT JELENTÉS IGE IGEVONZAT JELENTÉS
aloittaa aloita jtn elkezd vmit valehtella valehteleminen jklle hazudik valakinek
antaa antaa jklle ad vkinek kaatua kaatuu jhkin megbotlik/

elesik vmiben

haluta haluaa jtn/jkn akar valamit/valakit lukea lukee jotain elolvas/

átolvas vmit

uneksia uneksimassa jstk/jkn álmodik vmiről/vkiről iskeä iskee jtkta elüt valait
nukkua nukkumassa jsn alszik valahol nauraa nauraa jku

nauraa jllkin

kinevet vkit

nevet vmin

 myydä  myyt jotain  elad valamit  hymyillä  hymyille jklle megmosolyog vkit
 puhua puhumassa jstn beszél vmiről/vkiről  tehdä  tee jotain csinál valamit
 avata  avaa jtn  nyílik valami  työskenellä työskentelemässä jsn/jskin

työstää jotain

dolgozik valahol

dolgozik vmin

 asua  asuu jossain  lakik valahol  purra pure jotain

purra jkta

elharap vmit

megharap vkit

 edetä  etenee jkn  halad vmivel  tarvita  tarvitse jtn szüksége van vmire
sulkea sulje jotain bezár valamit kysyä kysyy joltakin kérdez vmit
kantaa kantaa jtn cipel valamit nähdä nakee jotain megnéz vkit
 pudottaa  pudota jtn  elejt valamit  vastata  vastaa jotain válaszol vmire
heittää heittää jtn kidob valamit piirtää piirät jotain lerajzol vmit
 jättää jättää jtn/jkn elhagy vmit/vkit  kävellä  kävelee jostain elsétál valahonnan
 syödä  syö jotain megesz(ik) vmit  palata palaa johonkin/jollekulle visszatér vmihez/vkihez

 

RÖVIDÍTÉS-LEXIKON

  • jtn. – jotain (valamit)
  • jkn. – jonkin (valamivel), jonkun (valakit)
  • jklle. – jollekulle (valakit)
  • jsin. – jossain (valahol)
  • jlkin. – joltakin (valamit)
  • jkta. – jotakuta (valakit)
  • jlkin. – jollekin (valamin)


Back to top