Főnevek ragozása

A finn nyelvben a főneveknek három típusa ismert, és ehhez mérten háromféle ragozási módot különítünk el. A főnevek többesszáma hasonló a magyarhoz, azonban némi csavarral a mennyiség jelölésére alkalmazott szó rendszerint a névszó elé kerül. Természetesen a birtokjel ezt megváltoztathatja, viszont ez esetben kizárólag akkor tesszük a mennyiség jelet a főnév elé, ha pluszban másféle ragot is a szó után rakunk.

  • Ha ragozunk egy főnevet, mindig fontos megfigyelni, hogy a szó legutolsó szótagjában találunk-e k, p és t-betűket, mivel e három szóvégi betűnél rendhagyóvá válik a ragozás. Az egyik ilyen helyzet a -k esetében az, ha két azonos magánhangzó között áll, ilyenkor ugyanis -v-re módosul.

 

K-V: kyky – kyvyt = tehetség-tehetségek

 

 

  • A másik esetben a különböző magánhangzók között álló -k kiesik a szóból ragozáskor.:

 

pl.: maku-maut = íz-ízek

 

  • Ha a szó utolsó szótagja -p, illetve -t betűket tartalmaz, az egyik esetben -v-re, a másikban pedig -d-re módosítja őket a rag.:

pl.: apu-avut = segítség/-ek; päytä-päydät = asztal/-ok

 

  • Ha a főnévben két azonos betű áll az utolsó szótagban a fentiek közül -pp, -tt, -kk, akkor az egyik betű kiesik.

pl.: tyyppi-tyypit = típus/-ok; kakku-kakut = sütemény/-ek; salatti-salatit = saláta-saláták

 

 

  • Ha az utolsó szótag -mp, -nt, -lt, -rt kombinációkat tartalmaz, az utolsó betű a betű párból módosul a következőképpen:

MP-MM: kampa-kammat= fésű/-k

NT-NN: lintu-linnut = madár-madarak

RT-RR: parta-parrat = szakáll/-ak

LT-LL: silta-sillat = híd-hidak

 

 

  • -SI-végződés esetén mindkét tag változáson megy át, mely a gyakorlatban a következőképp néz ki.:

kuukausi-kuukaudet → a példa jól megmutatja, hogy az -s d-re, az -i pedig e-re változik (a szópár jelentése egyébként: hónap-hónapok)

 

 

  • Ha a főnév csak -s végződésű, akkor -det és -kset lesz a többes számú végeredmény.:

elämys-elämykset = élmény-élmények; oikeus-oikeudet = jog-jogok

 

 

  • Ha a főnév mássalhangzóra végződik, a magánhangzó megkettőződik a ragozást követően.:

olut-oluut = sör-sörök; askel-askeel = lépés-lépések; kevät-keväät = tavasz-tavaszok


Back to top