A feltételes mód használata, múlt ideje

A finn feltételes mód (a továbbiakban: Konditionaali) a magyarhoz hasonlóan elég sokrétű, ugyanis leginkább óhajtás, udvarias kérés-kérdés, javaslat kifejezésére szolgál. Fontos szempont még a Konditionaali esetében, hogy a függő beszédben is alkalmazza a nyelv, leginkább a kérdéseknél, illetve parancsok megfogalmazásánál.

Példák minden szempontra:

 

a) udvarias kérdés:

  • Veisitkö kissan eläinlääkariin? – El tudnád vinni a macskát az állatorvoshoz?
  • Joisitko appelsiinisiirappia? – Meginnád a narancsszörpöt?

 

b) Udvarias kérés:

  • Siivoisitko huoneesi! – Takarítsd ki a szobádat, légy szíves!
  • Alkaisitko alustasi! – Kérlek, kezdd elölről!

 

 

c) Óhajtó mondatokban:

  • Olisin iloinen, jos rakastaisit minua vähän. – Boldogabb lennék, ha egy kicsit is szeretnél.
  • Jos olisit täällä kanssani. – Ha itt lennél velem.

 

 

d) Függő kérdés, parancs kifejezése:

  • Mitä söisimme? – Mikor eszünk?
  • Äitini pyysi, etten huutaisi lapsille. – Azt kérte édesanyám, ne kiabáljak a gyerekekkel.

 

 

A KONDITIONAALI MÚLT IDEJE

A feltételes mód múlt idejét egy összetett igealak fejezi ki, mely a következőképp néz ki:

 

MINÄ + OLISIN + SYÖNNYT 

 

Ami még fontos, hogy a konditionaali csak egy múlt idővel rendelkezik, ezért ennek képzését kell ennél a módnál nagyon megtanulni az igeidők tekintetében. Ehhez hozzáadódik az is, hogy a rendhagyó igék esetében különösebb változás – ahogy a fent példa is mutatja – nem történik. Az “olla”-ige esetében szintén hozzáteendő a képzésnél, hogy hasonlóan ragozódik, mint alap esetben a többi ige a jelen idejű formulánál, azaz:

 

 

OLLA: OLISIN, OLISIT, OLISI, OLISIMME, OLISITTE, OLISIVAT

 

 

Egy szóval az összetett igealakban ez az ige követi a megszokott jövő idejű ragozási formulát, az utána következő ige a múlt időnél ismert verziót követi.

Példának tekintsük meg az “uida” (úszik) ige feltételes módú tagadó formáit!

 

UIDA (úszik)
MINÄ OLISIN UINUT
SINÄ OLISIT UINUT
HÄN OLISI UINUT
ME OLISIMME UINEET
TE OLISITTE UINEET
HE OLISIVAT UINEET


Back to top