• Rengeteg új dal a csatornán
 • Csatorna-átalakulás és dalcsokor
 • Szemhéjpúder paletta-szemle – Elképesztő Rival-dobás a piacon
 • Filmszemle 2021 – Olaf karácsonyi kalandja
 • Megkésett HAUL – Gagyi termékek a jók között

 • Az oldalon szereplő összes cikk, tanulmány a szerkesztő saját gyűjtésén alapszik, így engedély nélküli felhasználása oldaladon bármilyen formában tilos! Ha megtetszik bármely tartalom, előzetes chates kérés útján elvihető, de arrakérlek, írd ki a forrást! Köszönettel: Nyx Angel
  Finn igeragozás múlt időben

  Az alábbiakban röviden, érthetően elmesélem nektek, milyen alapkövetelményeknek kell megfelelnie a múlt idős ragozásnak ahhoz, hogy érzékelhessük, valóban múlt idejű igével van dolgunk. Ahogy a jelen idő képzésénél, úgy itt is vannak nyelvi sajátosságok, melyekből kikövetkeztethető egy ige múlt idejűsége. Míg jelen időben a -VAT vagy -VÄT ragot ragasztottuk az igéhez a hangrendnek megfelelően, és nagyjából behatároltuk a szabályos és rendhagyó változatokat, addig a múlt idő egy telesen más arcát mutatja nekünk ebből a szempontból. Ismételjük át a jelen idő képzőrendszerét!:

   

  mina: -n → voimistun = erősödök, erősödöm

  sinä: -t → jatkat = folytatod

  hän: általában az utolsó magánhangzó duplázódik meg, de adódik olyan helyzet is, mikor eleve nem kell semmit csinálni az igével, mert E/3-ban magánhangzókettősség található benne

  • eleve dupla mgh.-t tartalmazó ige pl.: keittää – főz; kaytää – használ; taytää – betölt
  • magánhangzó-duplázódás tapasztalható: istuu – ül; seuraa – követ

  me: -mme → olemme = vagyunk

  te: -tte → kysytte = kérdezitek, kérdeztek

  se/he: -vat, -vät → laulavat = énekelnek; keksivät = kitalálják

   

  Most, hogy áttekintettük ismét a jelen időt röviden, nézzük meg együtt, milyen szabály vonatkozik a múlt időre!

  Első, és nagyon fontos ismérv az, hogy a múlt idő képzőjele az -i, mely a jelen idejű igékben megváltoztatja a szótőben előtte lévő magánhangzót. Az időt az adott ige jelen idejű formájából képezzük.

  ESIMERKKEJÄ

  minä: -oin → ajoin = vezettem

  sinä: -it→ menit = mentél

  hän: -i → itki = sírt

  Az első három személyben a ragozási módszer kissé eltér a jelen időétől, azonban a múlt időben megmarad T/1-2 esetén a többesszámnál megszokott -mme, -tte, és a hangrendtől függő -vat, -vät a 3. személyben.

  me: -imme → kydötimme = lovagoltunk

  te: -itte → palelitte = fáztatok

  he: -ivat, -ivät → tulivat = jöttek; lyöttivät = találtak

   

  Azon igék esetében, melyek -lt, -nt és -rt-tagokat tartalmaznak szótövükben, az igei személyragok elé -s kerül.:

   

  PUHALTAA – FÚJ

   

   • minä → puhalsin
   • sinä → puhalsit
   • hän → puhalsi
   • me → puhalsimme
   • te → puhalsitte
   • he → puhalsivat

   

  A “haluta”-igéhez hasonló igék igevégződése múlt időben -si-re változik.

   

  KALUTA – RÁG

   

   • minä → kalusin
   • sinä → kalusit
   • hän → kalusi
   • me → kalusimme
   • te → kalusitte
   • he → kalusivat

  Az alábbiakban összegezve leírom nektek, mikor történik változás a múlt idejű ige esetén a magánhangzóknál.:

   • o, ö, u, y: nem történik tőváltás, az ige ugyanaz marad → syyhyn-syyhyy-syyhyin-syyhyi = viszketek-viszket-viszkettem-viszkedtetek
   • e, ä, i: mindhárom mgh. kiesik, ha megtalálható az igei szótőben → tunnen-tuntee-tunsin-tunsi = érzem-érzi-éreztem-éreztétek
   • -a o-ra vált, ha az első szótag -a-t tartalmaz  → salvan-salvaa-salvoin-salvoivat = kasztrálom-kasztrálja-kasztráltam-kasztrálták
    • kiesik az -a, ha 
     • egy szó kétszótagú, és nincs az első szótagjában -a → otin-ottaa-otit-ottivat = fogom-fogja-fogtam-fogták
     • több szótagú szavaknál → sidotan-sidottaa-sidotin-sidottivat = kötök-köt-kötöttem-kötöttek
   • -ie: múlt időben a két magánhangzó felcserélődik  → vien-vie-veit-veivät =viszem-viszi-vittem-vitték
   • -uo: múlt időben az -u kiesik és -oi-re változik a rag→ tuon-tuo-toin-toivat = hozom-hozza-hoztam-hozták
   • -yö: múlt időben az -y kiesik és -öi-re vált a rag → syön-syö-söin-söivät = eszek-evett-ettem-ettek
   • -i igevég esetén csak az E/3 és T/3 között van eltérés → sallii-sallivat = enged-engedte
   • -y átvált -v-re pl.: käyn-käy-kävin-kävivät = elfutok-elfut-elfutottam-elfutottak

  Az olyan esetekben, amikor egy magánhangzót -i követ sokszor nehéz rájönni, ha az igét csak önmagában nézzük, hogy múlt időben van. Ennek az oka az, hogy a jelen idejű ragozástól semmiben sem tér el az aktuális igénk ragozás alkalmával. Ekkor nagy segítség az igét körülvevő szövegkörnyezet.