Finn múlt idők: Mikor melyiket?

Ahogyan idegen nyelvi tanulmányainkból tudhatjuk nyelvtani vonatkozás alapján, a különböző igeidőket eltérő szituációkban alkalmazzuk. Amíg az angolban 12, a spanyolban (a spanyol nyelvnél négy igei mód, és ehhez társulva akár 10 igeidő is előfordulhat az egyes módozatokban – szerk.) ennél több áll rendelkezésre minden mód szempontjából, addig a finn igeidők esete a múlt időnél csak három alapformára bomlik. Ezzel a nyelvi paraméterrel hasonlít a magyarra is kissé.

A finnben három múlt időt különböztetünk meg:

 

  • Egyszerű vagy folyamatos múlt
  • Befejezett múlt
  • Régmúlt

 

Ezeknek a nyelv saját nyelvi elnevezést is alkotott

 

  • Imperfektii
  • Partisiippi perfektii
  • Pluskvamperfektii

 

Az eltérő időformákat mind különböző síkú cselekvések körülírására használják.

 

 

I) IMPERFEKTII

 

Az Imperfektii vagy Egyszerű múlt idő -i képzővel jelenik meg nyelvtani vonatkozásában. Ezt az igeidőt az adott ige szótári alakjához hozzácsatolt képzővel hozzuk létre. Akkor használatos, ha egy már befejezett cselekvésre utalunk mondandónkban, és szerepel benne a konkrét időpont, amikor végbe ment a cselekvés. Érthetőbben: Akkor alkalmazzuk, ha a cselekvés pont a beszéd pillanatában zajlott le.

Esimerkiksi (például):

  • Luin äsken kirjan. – Most olvastam el a könyvet.
  • Tassipäiväna hän oli sairas. – Tegnap előtt beteg volt.

 

 

II) PARTISIIPPI PERFEKTII

 

Avagy más néven Befejezett melléknévi igenév. képzője aszerint -nut/-nyt, hogy milyen hangrendű az adott ige töve. A Particípium Perfektum lényegében olyan mondatok kifejezésénél használatos, amikor egy adott cselekvés a múltban elkezdődött, de a jelenre jelentős hatással bír.

 

Esimerkiksi:

  • Olen opiskellut saksaa/englantiaa/tanskaa stb. kuukauden ajan. – Egy hónapja tanulok németül/angolul/dánul stb. . 
  • Hän ei ole kirjoittanut huomisia läksyjään. – Nem írta meg a házi feladatát holnapra./Nem írt házit holnapra.

 

III) PLUSKVAMPERFEKTII

 

A Pluskvamperfektii az utolsó igeidőnk a csoportból, amelyet magyarul úgy fordíthatunk le: Régmúlt. Ebben az igeidős vonatkozásban E/1-3 személyek esetén -nut, T/1-3-ban pedig -neet a rag az igető mögött. Lényegében a régmúltat olyan cselekvések körülírására használja a finn, melyek közül az egyik, a még folyamatban lévő cselekedet előtt végbe ment. (Ergo kicsit hajaz az angol Folyamatos Múltra a definíciójával -szerk.) Érthetőbben: Két cselekedet közül a korábban bekövetkezett cselekvést kifejező igeidő.

 

Esimerkiksi

  • Kun olin syönyt luonasta, tunti oli alkenut. – Mire megebédeltem, az óra elkezdődött./Az óra elkezdődött, mire megebédeltem. 
  • Kun he olivät lähteneet, sade oli alkanut sataa. – Mire elindultak volna, az eső elkezdett esni.

 

 

MÚLT IDŐ ÉS A RENDHAGYÓSÁG

Amint ez kiviláglik számotokra, és említettem is cikkem elején, a három igeidő-típust láthatóan hasonlóképp alkalmazza a finn, mint pl. az angol a saját múlt időit. Viszont azért az leszögezendő, hogy a legtöbb igénél előfordul fokváltás, amely azt jelenti, hogy bizonyos betűk módosulnak vagy kiesnek, esetleg az eredeti igetőben szereplő egymást követő ellenkező magánhangzók helyet cserélnek. Példák:

  • magánhangzó-helycsere: vie-vei (vitt)
  • magánhangzó-kiesés, módosulás: syö-söi (evett); juo-joi (ivott)

 

Az igék nagy százaléka azonban követi a jelen időből megszokott rendhagyósági szempontot, azaz esetükben a múlt idő Imperfektii-je is hasonlóan alakul, mint a jelen idejű ragozási eset. pl.:

 

  • nähdä (lát): näin, näit, näki, näimme, näitte, näkivät
  • lukea (olvas): luin, luit, luki, luimme, luitte, lukivat
  • käydä (jön): kävin, kävit, kävi, kävimme, kävitte, kävivat
  • ampua (lelő): ammuin, ammuit, ammui, ammuimme, ammuitte, ammuivat
  • lipsahtaa (lecsúszik): lipsahdin, lipsahdit, lipsahti, lipsahdimme, lipsahditte, lipsahtivat

 


Back to top