Rendhagyó igék a finnben: jelen idejű rendhagyóság

Mielőtt rátérnénk a rendhagyó igék listájára, próbáljuk meg körül határolni, mi a jó fitty-fene lehet ez a rendhagyó ige. Eddigi idegen nyelvi tanulmányaink kapcsán – legyen az angol, spanyol, német, olasz stb. – rengetegszer találkozhattunk nyelvtani szempontból ezekkel a “szépségekkel”, ugyanis minden nyelvben előfordul, de legfőképp ez az angol sajátossága, hiszen ők a leggyakrabban ezeket az igéket alkalmazzák mondatszerkesztésük esetén. Grammatikai szempontból akkor nevezünk egy igét rendhagyónak, ha ragozási mivolta a megszokott igeragozási technikától eltér. Ha viszont ezt nem tapasztaljuk, a nyelvészet az igét a szabályos kategóriába sorolja. Nézzünk példát a finn nyelvből ezekre, végig ragozva ezeket!:

 

 

 

TELJETÄ (bezár) LUKEA (olvas)
TELKEÄN LUEN MINÄ
TELKEÄT LUET SINÄ
TELKEÄÄ LUKEE HÄN
TELKEÄMME LUEMME ME
TELKEÄTTE LUETTE TE
TELKEÄVÄT LUKEVAT HE

 

A fenti két példa hűen igazolja a modulcímben szereplő szituációt, illetve a rendhagyósági szabály szempontját is, hiszen tipikusan ez látszódik esetükben. Akadnak azonban olyan igék is, melyek ún. “részlegesen rendhagyók” amely szerint legalább az E/3-as személy esetén az eredeti igető mutatkozik meg szemeink előtt ragozás alkalmával. Például ilyenek az alábbiak is.:

 

 

HIIHTÄÄ (síel) ANTAA (ad)
HIIHDÄN ANNAN MINÄ
HIIHDÄT ANNAT SINÄ
HIIHTÄÄ ANTAA HÄN
HIIHDÄMME ANNAMME ME
HIIHDÄTTE ANNATTE TE
HIIHDÄVÄT ANNAVAT HE

 

Most azonban a példa-igék után lássuk, mely igék rendhagyók a finn nyelvben, mert rajtuk kívül még bizony akad jó néhány!:

 

 

ajatella gondolkodik kammata megfésül ommella varr
alkaa elkezdődik kehdata használ onkia horgászik
alentaa megaláz kerrata ismétel pidetä megnyúlik
alentua elsüllyed kertoa elmesél piirtää rajzol
ampua lelő kulkea halad pukea felöltöztet
aueta megnyúlik kuunella hallgat paeta elmenekül
edetä halad kieltää megtilt parata megjavul
ehtiä ráér kyetä elbír, képes peljätä/pelätä fél
esiintyä szerepel kääntyä fordul saapua megmutat
hangata dörzsöl kääntää fordít seljetä kiderül
haudata elás lahitua lefogy sopia megfelel
haukotella ásít leikata el/le/megvág sulkea bezár


Back to top