Tagadás feltételes módban

A Konditionaali egy jelen-és egy múlt idejű tagadással rendelkezik. Mindkét esetben az “ei”-szócska ragozódik az előtte szerepelő személyes névmásnak megfelelően. A múlt idő tagadásánál az “olla”-ige is kapcsolódik az igei összetételhez “olisi”-ként minden személyben. Lássuk a prepozíciós megoldásait a két igeidőben!

 

  • jelen idejű tagadásra példa: MINÄ + EN + ALIARVIOISI
  • múlt idejű tagadásra példa: ME+ EMME + OLISI + KYSYNEET

 

Ennek megfelelően végezzük el a “piilottaa” (elrejt) jelen idejű-és a “hymyillä”(mosolyog) múlt idejű tagadását!

 

PIILOTTAA (elrejt)
MINÄ EN PIILOTTAISI
SINÄ ET PIILOTTAISI
HÄN EI PIILOTTAISI
ME EMME PIILOTTAISI
TE ETTE PIILOTTAISI
HE EIVAT PIILOTTAISI

 

HYMYILLÄ (elrejt)
MINÄ EN OLISI HYMYILLYT
SINÄ ET OLISI HYMYILLYT
HÄN EI OILISI HYMYILLYT
ME EMME OLISI HYMYILLEET
TE ETTE OLISI HYMYILLEET
HE EIVAT OLISI HYMYILLEET

 

Ami még a Konditionaali-nál fontos, hogy az igei módban előfordul az, hogy a rag az alap igevéghez hasonul, ez megfigyelhető a hymyillä esetében. Továbbá az is fontos még, hogy az ige ebben a módban a szótári alakból nyeri végleges formáját, tehát nincs igemódosulás a képzéskor. Jelen idő tagadásakor végig a feltételes módú, harmadik személyű ige kerül a ragozott “ei”-szócska elé.


Back to top