Jelen idő: igék, melyeknek egyes szám harmadik személyű alakja is önmaguk

A finnben, ahogy ezt eddig ismertetettem, rengeteg olyan ige létezik, mely az úgynevezett rendhagyósági ragozást követi mint jelen, mint múlt idejű alakjaiban. Ezek a formulák sajátosan az E/3-as ragozásnál is megtartják ezt a specialitást, melyet grammatikailag erős foknak nevez a nyelvészet. Akadnak azonban olyan igék is, melyeknek az egyes szám harmadik személyű alakjuk megegyezik az alap igei alakkal, ezeket a nyelvészet gyenge fokú igei töveknek nevezi. Az alábbiakban az ilyen igecsoportot szedtem össze nektek egy csokorba, lássuk:

 

 

alkaa elkezd käyttää használ
alentaa megaláz kääntää fordít
aloittaa elindít laulaa énekel
altistaa ismertet laittaa készít
antaa ad lentää száll, repül
elää él levittää kinyújt
hiihtää síel lipsahtaa lecsúszik
huutaa kiabál, ordít lähettää elküld
jatkaa folytat löytää talál
jauhaa darál lämmitää befűt, begyújt
järkyttyää felzavar maustaa fűszerez, ízesít
jättää abbahagy metsästää vadászik
kaduttaa megbán muuttaa elköltözik
kalastaa halászik nauraa nevet
kestää tart noudattaa megtart
keittää főz näyttää mutat
kirjoittaa ír nöyryyttää megaláz


Back to top