Néhány mondatban a finn nyelvről

A finn nyelv az uráli nyelvcsalád balti-finn ágának legnagyobb nyelve, melyet közel 5 és fél millióan beszélnek. Ebből kifolyólag az Európai Uniónak is az egyik hivatalos nyelve. Közeli rokonságban áll az észt nyelvvel, épp ezért a két népcsoport tagjai kölcsönösen megértik egymást. A magyar nyelvnek is rokona, viszont ez esetben már nekünk, magyaroknak, ha szeretnénk érteni, miről is beszél egy finn ember, ha velünk szóba elegyedik, nem árt megtanulnunk a nyelvet.

Egyébként a világon szinte mindenütt előfordulnak finn ajkúak, így pl. nem meglepő, ha Oroszországot, Svédországot vagy az USA-t megemlítjük, hiszen a svédeknél 250 ezerre, az USA-ban és Kanadában 40 ezerre tehető a számuk. Ezen kívül akad belőlük Németországban és Ausztráliában is, igaz az itt élő nemzetiségek 10 ezer főnyi.

Egy 2003-as felmérés szerint a finnül beszélők száma elérte akkor a 4,8 millió főt, noha Finnországban a teljes lakosság ennél párszázezer fővel kevesebb (4,713 millió lakos).

A nyelvről elmondható, hogy hangrendszere viszonylag egyszerű, mivel az idegen nyelvből átvett betűket leszámítva az ABC-je 23 betűt tartalmaz, emellett az első szótagon van a hangsúly. Ezen kívül eltérések vannak az irodalmi és beszélt nyelvváltozat között, ugyanis az utóbbi inkább a szlengesített szavakból táplálkozik, sőt hajlamos arra is, hogy kihagyjon betűket.

 

Például írott nyelvben azt, hogy

Negyed kettő van – így fejezzük ki: Kello on viisitoista yli kaksi. 

Beszélt nyelvben ugyanez: Kello on viisitoista varttia yli kaksi.

 

A finn  esetében az, hogy nem használ névelőket csak részint igaz, ugyanis a “se”-névelő használata sokszor arra enged következtetni, hogy igenis létezik ez a nyelvben pl. Se poika (a fiú). Az ä és e-hangoknak kiejtésére nem árt odafigyelni, mivel nem midegy, hogy “teitä” vagy azt mondjuk “täitä” – ugyanis előbbi jelenti azt, hogy “önöket”, utóbbi pedig “tetveket”. Ugyanakkor a kettőshangzók egy része nem található meg a magyarban, ezért jelentés-elkülönítő funkcióval bírnak. Nem mindegy tehát, hogy megüt valakit (lyötä), vagy megtalálni valamit (löytää).

Az olyan betűket, mint pl. š, ž, å, w, b, f, g – leginkább az idegen hangzású szavakban használják.

Betű készlet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, T, U,  Y, V, W, Ä, Å

A fent felsorolt betűk némelyike kettőshangzóként (diftongus) is előfordulhat szavakban, ezeket hosszan ejtjük. Ez alól a duplázott umlaut (ä) kivétel, ugyanis se nem é, se nem e, inkább kissé elmosott á-féle hang.

 

példák diftongusra:

 

 • syyskuu (szüszkou) – szeptember
 • löytää (löütá) – talál
 • maanantai (mánantai) – hétfő
 • syy (szű) – ok
 • rakeet, raekuurot (rakét, raekúrot) – jégeső
 • tuuli (túli) – szél

 

Az ABC kiejtése és szópéldák az egyes betűkhöz:

 

 • aa – A: antaa = ad
 • bee – B: baletti = balett
 • szee – C:  Celsiustate = Celsius-fok
 • dee – D: desilitra = deciliter
 • ëë – E: elää = él
 • ef, effe – F: fysiikka = fizika
 • gee – G: graniitti = gránit
 • hoo – H: hyvin = jól
 • ii – I: ilmasto = éghajlat
 • jii: – J: joskus = néha
 • koo – K: kuin = mint
 • äl, ällä – L: lämpömitttari = hőmérő
 • äm, ämmä – M: myrsky = vihar
 • än, ännä – N: näytää – látszik, tűnik
 • oo – O: olla = van, lenni (létige)
 • pee – P: pyry = hóvihar
 • är – R: Ruotsi = Svédország
 • äs – S: syntyä = (meg)születik
 • äš- Š: Škoda = Skoda
 • tee – T: tuli = tűz
 • uu – U: Unkari = Magyarország
 • vee – V: verbi = ige
 • kaksoisvee – W: wiikko (régies finn nyelvezettel ugyanazt jelenti, mint a modernizált, v-vel írt viikko) = hét
 • üü – Y: yli = negyed
 • tset -Z
 • ruotsalainen o – Å
 • ű – YY: syy = ok
 • ő – ÖÖ
 • ee- ÄÄ: sää = időjárás


Back to top