Az Y kiejtése a finn nyelvben, egyéb nyelvi sajátságai

Az első lépés – minden nyelvnél is ha nyelvet tanul az ember – a finn nyelv esetében az ABC és annak hangtana. Ahogy ez az idegen nyelvek legtöbbjénél, úgy ennél is megfigyelhető, hogy nincsenek benne a magyarból megszokott ékezetes hangok. Ugyanakkor van néhány olyan betű, melyeknek kiejtése vagy eltér, vagy küllemre teljesen mások, mint a magyar ABC betűi vagy azonos betűje. Az egyik ilyen pl. az y, amit mi önmagában ejtve a leírt betűként mondunk ki, viszont a finnek magas hangrendű magánhangzóként, a magyar ü-vel azonos hangként kategorizálják.

Példák y-tartalmú szavakra és helyes kiejtésükre:

 • ymmärtää (megért) NEM! jmmarta, HANEM! ümmaertá
 • yli (negyed) NEM! jli, HANEM! üli
 • vyöhykeaika (zónaidő) NEM! vjöhjkeaika, HANEM! vüöhükeaika

 

Azonban, aki még újonnan vág bele – igen, annak idején bevallom, én is! – a fenti példákból kifolyólag is, de el tudja könnyedén téveszteni az y finn kiejtését, viszont kitartó szógyakorlással, melyekben ez a betű szerepel (mert hogy bizony akad jó néhány) könnyen ráállhat az agy az új hang elsajátítására. Ugyancsak megjegyzendők az olyan szavak, melyekben az imént említett y-ból diftongus avagy – magyar grammatikai megfogalmazással élve – kettőshangzó fordul elő. Ezt nem hosszan ejtett j-nek, hanem magyar ű-nek megfelelő hangként ejtjük.

 

Példák az y-diftongusos szavakra és kiejtésükre:

 

 • myydä (elad, árul) = műdae
 • yksityisyyden (adatvédelem) = ükszitüiszűden
 • mykistyy (mykistyä E/3 – megnémul) = mükisztű

 

 

Igeragozásnál is sajátos módszere van az y-os (ü-s) szavaknak, ha az első vagy utolsó szótagban szerepel ez a betű. Mivel, ahogy a cikkem elején említettem, a finnben magas hangrendű magánhangzó, így a ragozásnál ő az első olyan betűnk, melynél -VÄT lesz a többes szám 3. személyű igealak végződése. Példák:

 

 • syödä (szüödae) eszik = syövät (szüövaet) esznek
 • ylittää (ülittá) átmegy = ylittävät (ülittaevaet) átmennek

 

Az y megtalálható bizonyos főnevekben, határozószókban egyaránt. Lássunk ezekre példákat!

 

I.) FŐNEVEKBEN:

 • Napszakok: keskiyö (éjfél)
 • Kémiai kifejezésekben:
  • jäätymispiste (fagyáspont),
  • yhdyskunta (egyesülés),
  • Krypton (Kripton),
  • Lyjiy (Ólom)
 • Földrajzi kifejezésekben:
  • vyöhykeaika (zónaidő),
  • tansy (csermely),
  • kynä (atoll),
  • täysikuu (telihold),
  • kuunpimennys (holdfogyatkozás)
 • Időjárási jelenségek neveiben:
  • pyry (hóvihar),
  • myrsky (vihar),
  • hirmumyrsky (orkán, tájfun),
  • rasvatyyni (szélcsend)
 • Évszakok neveiben: Syksy (Ősz)
 • Hónapok neveiben: Syyskuu (Szeptember)
 • Jogi szakkifejezések:
  • Työoikeus (Munkajog),
  • toimintakyky (cselekvőképesség),
  • Yksitysoikeus (Magánjog),
  • Ryöstö (Rablás),
  • Pahanpitely (Bántalmazás/Testi sértés),
  • Ihmisryöstö (Emberrablás),
  • ylirakentaminen (túlépítés)
 • Tanintézmények nevei: yliopisto (egyetem)
 • lakberendezési tárgyak: sänky (ágy), pöytä (asztal)
 • Anatómiai kifejezésekben:
  • sylkirauhanen (nyálmirigy)
  • pieni-ja iso veriympyrä (kis-és nagy vérkör)
  • sydän (szív),
  • syvennys (léghoólyag)
  • tyhjäsuoli (éhbél)
 • Betegségek neveiben: päänsärky (fejfájás), haimasyöpä (hasnyálmirigy-rák)

 

 

II.) HATÁROZÓSZÓKBAN

 

 • nyt = most
 • hyvin horvin = nagyon ritkán


Back to top