Az oldalon szereplő összes cikk, tanulmány a szerkesztő saját gyűjtésén alapszik, így engedély nélküli felhasználása oldaladon bármilyen formában tilos! Ha megtetszik bármely tartalom, előzetes chates kérés útján elvihető, de arrakérlek, írd ki a forrást! Köszönettel: Nyx Angel
A trükkös szófaj-család – avagy az igék

A spanyol nyelvben a következő csoport, melyek nagyon fontos szereplői a mondatnak, az igék. Ez a szófajtípus sok igeidő esetében nagyon érdekesen viselkedik, sőt vannak olyan igeidők, melyek hemzsegnek a rendhagyó igéktől. Mondanom sem kell, hogy ezeket a-tól cettig szükséges megtanulni, hiszen az ige nélkül általában egy mondat csak fél karú óriás.

Alapvetően három csoportra oszthatjuk az igéket, melyek a következők: -ar, -er és -ir. Minden igei csapat tartalmaz szabályos és irreguláris fajtát, melyek bizonyos ragozási módban vagy teljesen átváltoznak, vagy csak részlegesen (valamely számban és személyben) veszik fel ezt a formulát.

 

példák minden igevégződésre:

  • -ar:  robar (ellop, elrabol), rogar (könyörög), rezar (imátkozik)
  • -er: querer (szeret), comer (eszik), coger (elkap, megfog)
  • -ir: producir (előállít, termel), herir (megsebesít), dormir (alszik)

 

Az igék között akadnak visszaható igék is, melyek tulajdonképp -se végződéssel bírnak, vagyis főnévi igenevekként funkcionálnak. A legtöbb igének akad is ilyen párja:

 

  • congelar-congelarse (megfagy)
  • originar-originarse (ered, keletkezik, kialakul)
  • reír-reírse (nevet)
  • establecer-estabelcerse (letelepszik)

 

Természetesen ragozásnál a főnévi igenevek is ugyanúgy ragozódnak, mint az ige, melyből nyertük őket. Példák:

  • desmembrar-desmembrarse (széttöredezik, feldarabolódik) = desmembrando, desmembrá
  • desembocar-desembocarse (kiönt)= desemboca, desembocáis
  • acostar-acostarse (lefekszik)= hubo acostado, acuesto (ez esetben az alap ige a costar, mely alap esetben is rendhagyó ragozású)
  • reflejar-reflejarse (tükröződik) = reflejaría, reflejen

 

Az olyan igék, melyek magukban foglalnak egy másikat, szintén úgy ragozódnak, mint alap alakjaik:

 

  • presumir (alap igealak: sumir = elsüllyeszt): presumo, presumía, presumí, han/había/ presumido
  • componerse (alap igealak: poner(se)=  tesz, rak)= compongo, componía, compuse, componga
  • determinar (alap igealak: terminar = befejeződik) = determina, determinará, determinaría, determine 
  • descansar (alap igealak: cansar = kifáraszt, bosszant) = descansas, descansabas, descansarías, descanses

 

Alap szókincshez az alábbiakban találtok csoportokra szedve néhány igét minden témakörben: