Az oldalon szereplő összes cikk, tanulmány a szerkesztő saját gyűjtésén alapszik, így engedély nélküli felhasználása oldaladon bármilyen formában tilos! Ha megtetszik bármely tartalom, előzetes chates kérés útján elvihető, de arrakérlek, írd ki a forrást! Köszönettel: Nyx Angel
Hím vagy nőnem? – azaz a főnevek neme

Az újlatin nyelvek többségének sajátsága, hogy léteznek a főnevek esetében nyelvtani nemek. Ez a spanyol esetében sincs másképp, mivel ebben a témakörben ezek  hozzátársulnak a főnevekhez, vagyis nem szerint kell megtanulni őket. Ezek tekintetében kiemelendő, hogy négy féle névelőt különböztetünk meg, melyek a következők:

 

 • hímnemben a határozott névelő: el, többes száma: los
 • nőnemben a határozott névelő: la, többes számban: las
 • határozatlan névelők: un és una (az una-t többes számban is használhatjuk: unas)

 

Ahhoz azonban, hogy ne csak ész nélkül pakolgassuk a névelőket, fontos megtanulni hím-és nőnem esetében az alap szabályokat, hiszen ezek megtanulása roppant fontos szempont a főnevek elsajátításában.

 

Nőnemű főnevekhez kapcsolódó szabályok

 • az -o-ra végződő főnevek közül egyetlen olyan főnév van, mely alapból nő nemű: la mano (kéz); amúgy nőnembe tartoznak az idegen eredetű szavak is: la foto (kép), la moto (motorkerékpár)
 • a -ción, -xión, -dad, -tud, -tad, -gión, -icie, -eza, valamint az -umbre végű főnevek egytől egyig nőnembe sorolandók
  • -ción: la intuición (megérzés, intuíció)
  • -xión: la flexión (hajlás, hajlítás)
  • -dad: la soledad (magány)
  • -tud: la amplitud (terjedelem, amplitúdó)
  • -tad: la voluntad (akarat)
  • -gión: la refugión (menedékhely)
  • -icie: la supreficie (felület)
  • – eza: la fortaleza (erő)
  • -umbre: la cumbre (hegycsúcs)
 • nőket és foglalkozásaikat, illetve a nőstény állatokat jelölők
  • la sobrina (lány testvér)
  • la alumna (tanuló, diák)
  • la perra (nőstény kutya)
 • az ABC betűi is nőneműek: la efe (F), la hache (H), la ve doble (W)
 • szigetek nevei szintén e nemet erősítik: la Península Ibérica (Ibériai-félsziget), las Islas de Páscua (Húsvét-szigetek)
 • melléknévből képzett -ez végű főnevek: la niñez (gyermekkor)
 • általánosságban a nőnem ráhúzható bizonyos -a végű főnevekre:
  • la boca (száj)
  • la falta (hiány)
  • la cita (idézet)

 

Hímnemű főnevekhez társuló szabályok

 • hímneműek az infinitivusból (főnévi igenév) képzett főnevek
  • el rezar (imádság)
  • el destilar (párlat)
  • el dormir (alvás)
  • el retemblar (remegés, rengés, rázkódás)
  • el morir (halál)
 • a férfiakat és foglalkozásaikat, valamint hím állatokat jelölők
  • el ingeniero (mérnök)
  • el esposo (férj)
  • el gato (kan macska)
 • legnagyobb részt az -o végűek
  • el toro (bika)
  • el hueso (csont)
  • el conejo (nyúl)

persze kivételt képeznek az idegen eredetű főnevek, melyekről fentebb, a nőnemű tipizálásnál olvashatsz 😉