• Rengeteg új dal a csatornán
 • Csatorna-átalakulás és dalcsokor
 • Szemhéjpúder paletta-szemle – Elképesztő Rival-dobás a piacon
 • Filmszemle 2021 – Olaf karácsonyi kalandja
 • Megkésett HAUL – Gagyi termékek a jók között

 • Az oldalon szereplő összes cikk, tanulmány a szerkesztő saját gyűjtésén alapszik, így engedély nélküli felhasználása oldaladon bármilyen formában tilos! Ha megtetszik bármely tartalom, előzetes chates kérés útján elvihető, de arrakérlek, írd ki a forrást! Köszönettel: Nyx Angel
  Spanyol ABC

  FIGYELEM! Nem vagyok nyelvtanár vagy egyszerű nyelvész, csupán önszorgalmam tanulási eredménye a kiejtéstan és a megadott szavak sora! Ez azt jelenti, hogy jogotokban áll kijavítani, ha nem megfelelő mindaz a kiejtéstani adat, amit leírtam nektek, de hozzá teszem, mindezt kulturált módon tegyétek!

   

  A spanyol nyelv a latin eredetű nyelvek családjába, azokon belül is az újlatin nyelvek közé tartozik. Európában több nyelvcsaládja is ismert, ilyen például a kasztíliai. A világ egyik legnagyobb népcsoport által beszélt nyelve, az Európai Unió egyik hivatalos nyelveként is ismert.

   

  Kiejtéstan – mássalhangzók

   

   

  B, V – a két hang tulajdonképpen ugyanaz a hang, viszont van néhány szabály kiejtéstanjukat illetően

  a) szó elején, beszédben tartott szünet, pontosvessző után, illetve, ha a szó mondatot kezd, magyar “b”-hang:

  libertad = szabadság

  b) két ajak által formált “v”:

  bíblioteca ((b)i(b)liotéka) = könyvtár

  c) a “b”-hang “p”-vé módosul, ha előtte pl. t áll:

  obtener (optener) = elér

   

   

  C – általában k-nak ejtendő

  1.) a, o, u:

  corazon (koraszón) = szív, caso (kászó) = ház, cubrir (kubrir) = lefed, letakar

  2.) mássalhangzó előtt:

  claro (klaró) = világos

  sejpített sz-hang e, i magánhangzók előtt:
  ciudad (szjúdá(d)) = város, cine (szine) = mozi, film

   

   

  CH – általában magyar “cs”-hang, de az idegen eredetű szavakban k-nak ejtendő

  ch = cs – chantaje (csantáhe)= megzsarol

  ch = k Munich (Munik) = München

   

   

  CC – kizárólag e és i előtt fordul elő, ejtése: ksz

  lección (leksz(i)jon) = lecke, feladat

   

  D – szünet után, szó elején, illetve l és n után – magyar d:

  destilando (desztila:ndo) = párlat; aldaba = ajtókopogtató

  minden egyéb esetben lágyan ejtett d:

  código (ko(d)i(g)ó) = törvénykönyv

  szavak végén majdnem mindig néma hang:

  Madrid (mádri(d)) = Madrid

   

  G – magyar g-hang a, o, u előtt

  ga: cagarria (kagária) = kucsmagomba

  go: degolladura (degojjadúra) = repedés

  gu: guerra (gerra) =háború

  mássalhangzó előtt:

  agradecer (agrade(sz)er) = megköszön

  minden egyéb esetben lágyan ejtett g, ami azt jelenti, hogy a nyelvünket kiejtéskor nem nyomjuk a szájpadlásunkhoz, hanem rést hagyunk közöttük

  gato ((g)ató) = (kan) macska

   

   

  H – mindig néma hang

  Hola! (ola) = Szia!, Szervusz!

   

   

  J – erősen ejtett “h”-hang, főleg g,i és e előtt:

  Julio (hulió) = Július; jilgguero (hilgero) = tengelic; jengibre (hengibre) = gyömbér

  erősen ejtett h még:

  Jueves (huevesz) = csütörtök; jardinero -a (hardinéro, -a) = kertész

  néma hang a reloj (reló) = óra szóban, viszont a többes számnál kiejtendő relojes (relóhesz) = órák

  néma hang még:

  junto (unto) = mellé; jurista (uriszta) = jogász

   

  K – csak idegen eredetű szavakban fordul elő, de ejtése magyar k

  kilómetro (kilometro) = kilóméter

   

  L – magyar l-hang

  alisar (aliszár) = lesimít

   

  LL – magyar lj-hang

  llave ( ljáve) = kulcs; lluvia (ljúvia) = eső

   

  M – szó végén n-hang

  harem (áren) = hárem

  minden egyéb esetben magyar m-hang

  madre (mádre) = anya; Miércoles (mierkolesz) = Szerda; Primavera (primavéra) = Tavasz

   

  N – magyar m-hang, ha b, m, f, p, v előtt áll

  nf = infierno (imfjernó) = pokol

  nm = inmutar (immutár) = megváltoztat

  minden más esetben magyar n-hang:

  Invierno (invjernó) = tél; Viernes (vjernesz) = Péntek

   

  Ñ – a magyar “ny” spanyol megfelelője

  mañana (manyána) = reggel, señora (szenyóra) = asszony

   

  Q – magyar q-hang, amely rendszerint e és i előtt fordul elő

  queso (keszó) = sajt, Quién? (q(i)jen) = ki?, kicsoda?

   

  R, RR – ha az r-hang szó elején, illetve, ha l, n, s előtt áll, akkor magyar r

  rl: orla = szegély

  rn: ornítologia (ornitológia) = madártan

  rs: marsupial (marszup(i)jál) = erszényes

  rr-hang erősen pörgetett r, a magyar dupla r megfelelője

  perro (perró) = kutya, férrico (ferrikó) = vas

   

  S – a amgyar s és sz-hangok közé eső hang

  sí (szi) = igen, sembrar (szembrár) = vet

  zöngés hangok előtt z-hez hasonló hang

  sb: esbatimento (ezbatimentó) = vetett árnyék

  sd: desde (dezde) = -tól, -től

  sg: esgrima (ezgrima) = vívás

  sl: Isla (izla) = sziget

  sm: mismo (mizmó) = ugyanaz

  sn: asno (aznó) = szamár

   

   

  W – csak idegen szavakban fordul elő, viszont ajak v-nek ejtendő

  wolfram ((v)olfram) = wolfrám

   

   

  X – ha két magánhangzó között áll, ksz-hang:

  próximó (prokszimó) = következő, közeli

  mássalhangzók előtt magyar sz:

  texto (tesztó) = szöveg

   

  Z – a, o, u, valamint mássalhangzók előtt sejpített sz:

  a: zapato ((sz)apato) = cipő

  o: zorra ((sz)orra) = róka

  u: zumo ((sz)umo) = lé

  zöngés hangok előtt sejpített z

  lanzar (lan(sz)ár) = eldob