Az oldalon szereplő összes cikk, tanulmány a szerkesztő saját gyűjtésén alapszik, így engedély nélküli felhasználása oldaladon bármilyen formában tilos! Ha megtetszik bármely tartalom, előzetes chates kérés útján elvihető, de arrakérlek, írd ki a forrást! Köszönettel: Nyx Angel
Az Ószövetség

Ebben a modulban az Ószövetség összes könyvének címét megtalálhatjátok spanyolul (hát, igen… nem sz@rral gurigáztam, mikor csokorba szedtem őket, az tuti 😉 ). Mielőtt rátérnénk a könyvekre, lássuk, ki és hogyan ismeri el a Biblia egyes részeit!

 

FONTOS!

A Biblia alapvetően két fő részegységből, az Ó-és Újszövetségi leiratokból áll. Az utóbbit pl. a Bizánci, Református-és Római Katolikus Egyházak teljes mértékben elfogadják az Ószövetséggel párhuzamosan, míg a Judaizmus csak az Ószövetséget tekinti magáénak. 

 

LOS CINCO LIBROS DE MOISÉS (Mózes öt könyve)

 

 • La Génesis: Teremtés Könyve
 • El Éxodo: A Kivonulás Könyve
 • El Levítico: Leviták Könyve
 • Los Números: A Számok Könyve
 • El Deuteronomio: Második Törvénykönyv

 

LOS LIBROS APOSTOLICAS Y CARTA DE JEREMÍAS (Az Apostoli Könyvek és Jeremiás levele)

EL LIBRO

 • de Josué: Józsué Könyve
 • de Jueces: Bírák Könyve
 • de Ruth: Ruth Könyve
 • de Samuel: Sámuel Könyve
 • de Reyes: Királyok Könyve
 • de Crónicas: Krónikák Könyve
 • de Esdras: Ezdrás Könyve
 • de Nehemias: Nehémiás Könyve
 • de Esther: Eszter Könyve
 • de Job: Jób Könyve
 • de los Salmos: Zsoltárok Könyve
 • de Proverbios: Példabeszédek Könyve
 • de Eclesiastés: Prédikátor Könyve
 • del Cantar de los Cantares: Énekek Éneke
 • de Isaias: Izajás/Ézsaiás Könyve
 • de Jeremías: Jeremiás Könyve
 • de las Lamentaciónes: Siralmak Könyve
 • de Ezequiel: Ezékiel Könyve
 • de Daniel: Dániel Könyve
 • de Oseas: Hóseás Könyve
 • de Joel: Joel Könyve
 • de Amós: Ámosz Könyve
 • de Abdías: Abdiás Könyve
 • de Jonás: Jónás Könyve
 • de Miqueas: Mikeás Könyve
 • de Nahum: Náhum Könyve
 • de Habacuc: Habakuk próféta Könyve
 • de Sofonías: Szofoniás Könyve
 • de Hageo: Aggeus Könyve
 • de Zacarías: Zakariás Könyve
 • de Malaquías: Malakiás Könyve
 • de Tobías: Tóbiás Könyve
 • de la Subiduría: A Bölcsesség Könyve
 • de los Macábeos: A Makkabeusok Könyve
 • del Hijo del Sirácide: Sirák Fia Könyve

La Carta de Jeremías: Jeremiás levele