Az oldalon szereplő összes cikk, tanulmány a szerkesztő saját gyűjtésén alapszik, így engedély nélküli felhasználása oldaladon bármilyen formában tilos! Ha megtetszik bármely tartalom, előzetes chates kérés útján elvihető, de arrakérlek, írd ki a forrást! Köszönettel: Nyx Angel
Az Újszövetség

Ebben a topicban a Biblia második felvonásának, az Újszövetségnek részegységeivel ismerkedhettek meg cím szerint. Kellemes időtöltést kívánok eme tanegység memorizálásához is!:

 

LOS CUATRO EVANGELIOS Y LOS SINÓPTICOS (Az Evangéliumok)

 

EL EVANGELIO

 • de Marcos: Márk Evangéliuma
 • de Mateo: Máté Evangéliuma
 • de Lucas: Lukács Evangéliuma
 • de Juan: János Evangéliuma

 

¡IIMPORTANTE!

El Evangelio Marcos, y Mateo, y Lucas son los Evangelios Sinópticos. Son sinópticos porque presentan los acontecimientos de la vida de Jesús de forma similar.

(FONTOS!

Márk, Máté és Lukács Evangéliuma a négy szinoptikus. Azért lettek Szinoptikusok, mert hasonló megközelítésből mutatják be Jézus életeseményeinek bizonyos részleteit.)

 

LOS TRECE EPÍSTOLAS PAULINAS (Szent Pál levelei)

 

 1. La Epístola a los Romanos: Római levél
 2. Primera Epístola a los Corintios: Pál Első Levele a Korinthusiakhoz
 3. Segunda Epístola a los Corintios: Pál Második levele a Korinthusiakhoz
 4. La Epístola a los Gálatas: Pál levele a Galatákhoz
 5. La Epístola a los Efesios: Pál levele az Efézusiakhoz
 6. La Epístola a los Filipines: Pál levele a Filippiekhez
 7. Primera Epístola a los Tesalonicenses: Első Thesszaloniki levél
 8. Segunda Epístola a los Tesalonicenses: Második Thesszaloniki levél
 9. Primera Epístola a Timoteo: Pál első levele Timóteushoz
 10. Segunda Epístola a Timoteo: Pál második levele Timóteushoz
 11. La Epístola a los Colosenses: Pál levele a Kolosszéiekhez
 12. La Epístola a Tito: Pál levele Tituszhoz
 13. La Epístola a Filemon: Pál levele Filemonhoz

 

 

EL LIBRO DE LOS HECHOS Y APOCALIPSIS, Y OTROS EPÍSTOLAS DE APOSTOLICOS (ApCsel, Jel, és Más Apostoli levelek)

 

 • El Libro de Los Hecos: Az Apostolok Cselekedetei
 • Primera Epístola de Pedro: Szent Péter első levele
 • Segunda Epístola de Pedro: Szent Péter második levele
 • Primera Epístola de Juán: János első levele
 • Segunda Epístola de Juán: János második levele
 • Tercera Epístola de Juán: János harmadik levele
 • La Epístola de Judas: Júdás levele
 • El Apocalipsis: A Jelenések Könyve