Az oldalon szereplő összes cikk, tanulmány a szerkesztő saját gyűjtésén alapszik, így engedély nélküli felhasználása oldaladon bármilyen formában tilos! Ha megtetszik bármely tartalom, előzetes chates kérés útján elvihető, de arrakérlek, írd ki a forrást! Köszönettel: Nyx Angel
Templomban (Misén)

Ebben a modulban általános, a templomban történő szituációkat, alapkifejezéseket találtok spanyol nyelven. Kellemes tanulást kívánok hozzájuk!:

 

 • la consagración de la iglesia: templomszentelés
  • consagrar (de la iglesia): templomot felszentel
 • la santiguada: keresztvetés
  • hacer la cruz: keresztet vet
 • la cruz: kereszt
  • la cruz papal: pápai kereszt
  • la cruz   griega: görög kereszt
 • En el nombre de Padre, de Hijo y Spíritu Santo. Amén. (érdekesség: eredetileg a latin – In nomine Patris, et Fili, et Spiritu Sancti. Amen. – kifejezésből származik, mely a keresztvetés alap mondata.): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 • la Trinidad: Szentháromság
  • el Padre: Atya
  • El Hijo: Fiú
  • el Spíritu Santo: Szentlélek
 • el confesario: gyóntatószék
  • la confesión: gyónás
  • confesar: gyón
  • el secreto sacremental: gyónási titok
 • el agua bendita: szentelt víz
 • la oración: imádság
  • el Paternóster: Miatyánk
  • la Avemaría: Angyali üdvözlet/Üdvözlégy
  • el Credo: Apostoli hitvallás
 • la misa: szentmise
  • tocar a misa: misére harangoz
  • celebrar/decir a misa: misét mond/misézik
  • la misa del alba: roraté mise
  • la misa del gallo: éjféli mise
  • la Epístola: Szentlecke
  • la Evangelio: Evangélium
  • La Biblia/Sagrada Escritura: Szentírás, Biblia
  • el súplico: könyörgés
  • la copa: kehely
  • la patena: ostyatányér
   • La Sagrada Forma: Szent Ostya
  • la comunión: áldozás
   • comulgar: áldozik
  • el monaguillo: minsitráns
  • el acólito: gyertyavivő
  • el palio: hordozható baldachin
  • El Sacramento del Altar: Oltáriszentség
 • la ordenación: papszentelés
  • ordenar: pappá szentel valakit
 • el altar: oltár
  • la frontalera o el mantel: oltárterítő
 • el pila bautizmal: keresztelőmedence
 • el ángel: angyal
 • el satán: sátán
 • el cielo: mennyország
 • el infierno: pokol
 • el codenación: kárhozat
  • condenarse: elkárhozik
 • el alma: lélek
 • el templo: templom
 • la bendición nupcial: esküvő
  • la estola: stóla
  • la crucifijo cristo: Krisztus-kereszt/feszület
 • la cantare: kántor